Gå til sidens indhold

Turistovernatninger i Danmark steg med 22 pct. på et år

Turismen i Danmark har nu godt og grundigt overhalet niveauet før COVID-19. I 2022 lå antallet af turistovernatninger knap 12 pct. højere end i 2019. I det seneste år af perioden tog overnatnings-tallet et ekstra stort hop opad: fra 2021, der var præget af COVID-19, til 2022 steg antallet med 22 pct.

15. juni 2023 kl. 7:30

Der var desværre fejl i tallene for antallet af turistovernatninger i 2022. Rettelser foretaget 4. september 2023.

I 2022 kom det samlede antal turistovernatninger i Danmark op på 62,9 mio. svarende til en stigning på 22 pct. i forhold til året før. 

Indstiller man kikkerten på et tilbageblik til 2019 - dvs. lige inden COVID-19 ramte dele af turismeerhvervet hårdt - er der også tale om en stigning. En lidt mindre stigning, men stadig en klar tendens. I 2022 var antallet af turistovernatninger i Danmark næsten 12 pct. højere end i 2019, hvor der var 56,1 mio. overnatninger.

Heraf stod feriehusene for den største stigning hen over COVID-19-krisen målt i antal, nemlig 2,5 mio. flere overnatninger fra 2019 til 2022, hvilket svarer til en stigning på 12 pct. Campingpladserne tegner sig også for en pæn del af fremgangen i perioden; her var der 1,7 mio. flere overnatninger, svarende til en stigning på 15,5 pct. Endelig er hotellerne også med i den tunge ende af overnatnings-opsvinget med 1,4 mio. flere overnatninger fra 2019 til 2022, svarende til en stigning på 8,2 pct.

FAKTA / Samlede antal overnatninger

De 62,9 mio. overnatninger omfatter kun hoteller med minimum 40 senge og campingpladser med minimum 75 enheder.

Højdespringerne det seneste år

Ser man udelukkende på udviklingen det seneste år, har hotellerne taget et markant spring på 58,7 pct. flere overnatninger end i 2021. Feriecentrene er også steget markant med 36,1 pct. fra 2021 til 2022. I den mere stille ende med mindre procentuelle stigninger ligger lystbådehavne med en stigning på ni pct., campingpladser med syv pct. og feriehuse med seks pct.

”De overnatningsformer, der har haft den største procentvise stigning i overnatninger fra 2021 til 2022 er samtidig dem, der blev hårdest ramt under COVID-19”, siger Nanna Nonboe-Nygaard, specialkonsulent i Danmarks Statistik.

Vandrerhjemmene havde ganske vist en iøjnefaldende stigning på hele 66 pct. fra 2021 til 2022, men de udgør samtidig en relativt lille del af det samlede overnatningstal. Det samlede antal overnatninger på vandrerhjem kom i 2022 således op på 1,7 mio., hvilket svarer til fire pct. af alle turistovernatninger sidste år.

Til sammenligning fandt 37 pct. af overnatningerne sted i feriehusene, som generelt ligger helt i top, når det gælder andelen af turistovernatninger. Hotellerne kom ind på andenpladsen med 29 pct. af overnatningerne i 2022, mens campingpladserne stod for 20 pct. I den anden ende af skalaen ligger feriecentrene med syv pct., vandrerhjemmene med fire pct. og lystbådehavnene med to pct.

Antal overnatninger fordelt på typer, 2002-2022
Overnatninger typer 2002-2022 NY

Kilde: www.statistikbanken.dk/TURIST

Udenlandske gæster vender tilbage

Fordelingen af overnattende turister fra henholdsvis Danmark og udlandet har ændret sig hen over de seneste 30 år, hvor tendensen er, at andelen af danske overnatninger stiger. I 1992 stod udenlandske turister for 63 pct. af overnatningerne. I 2006 havde fordelingen ændret sig til tæt på fifty-fifty, og under COVID-19-pandemien blev billedet vendt om med to tredjedele danske turistovernatninger i både 2020 og 2021.

Fra 2021 til 2022 steg andelen af udenlandske turister, så der stort set var lige mange overnatninger fra danske og udenlandske turister – med en lille overvægt af danske turister på 51 pct.

Antal overnatninger i Danmark fra hhv. turister fra DK og fra verden udenfor DK, 1992-2022
Overnatninger DK verden 1992-2022 BLÅ

Kilde: www.statistikbanken.dk/TURIST

Turisterne kommer især fra Tyskland

En helt overvejende del af de udenlandske turistovernatninger udgøres af gæster fra vores nærmeste naboland mod syd, Tyskland. Sådan var det før COVID-19, og sådan var det stadig i 2022. Sidste år var der ca. 19,4 mio. overnatninger fra tyske turister svarende til 63 pct. af de udenlandske overnatninger.

Rækkefølgen på Top 10-listen over andele af udenlandske turister i Danmark ligger i det hele taget meget stabilt hen over årene. Tager man et nedslag på årene hhv. 2014 (et godt stykke tid efter finanskrisen) og 2019 (året før COVID-19) og sammenligner med sidste år, er rækkefølgen fuldstændig den samme, nemlig denne:

Top 10 over udenlandske turister i Danmark 2022

1. Tyskland

63,0 pct.  (ca. 19,4 mio.)
2. Norge 7,3 pct. (ca. 2,25 mio.)
3. Sverige 5,5 pct. (ca. 1,69 mio.)
4. Holland 5,5 pct. (ca. 1,68 mio.)
5. Storbritannien

2,5 pct. (ca. 785.000)

 6. USA 2,3 pct. (ca. 722.000)
 7. Frankrig  1,2 pct. (ca. 370.000)
 8. Italien  1,1 pct. (ca. 337.000)
 9. Schweiz  1,0 pct. (ca. 307.000)
 10. Spanien  0,9 pct.  (ca. 277.000)

Kilde: www. statistikbanken.dk/TURIST

 

Hør mere om turisme på Folkemødet

Kom forbi kom forbi Danmarks Statistiks event om turisme på Folkemødet, torsdag den 15. juni kl. 13, i J20 på Kæmpestranden. Læs mere: Kan øget turisme gå hånd i hånd med klima og miljø?

 

 

 

 

Kontakt

Nanna Nikander Nonboe-Nygaard
Telefon: 39 17 32 65