Gå til sidens indhold

Høj repræsentation af mænd og højtuddannede i Folketinget

Personer med lange videregående uddannelser er overrepræsenteret i Folketinget i forhold til i befolkningen. Det samme gælder mænd, personer i aldersgruppen 30-59 år samt personer med dansk oprindelse.

4. oktober 2022 kl. 7:30

Tirsdag d. 4. oktober slutter sommerferien for Folketinget, og medlemmerne kan igen indtage deres pladser i folketingssalen, når et nyt folketingsår skydes i gang.

Danmarks Statistik har her samlet en række fakta om de politikere, der blev stemt ind ved det seneste folketingsvalg i 2019, og sammenlignet dem med resten af befolkningen pr. 1. januar samme år.

Højt uddannelsesniveau i Folketinget

47 pct. af Folketingets 175 medlemmer valgt i Danmark i 2019 (undtaget Grønland og Færøerne) har en lang videregående uddannelse. For befolkningen på 18 år og derover gjaldt det i 2019 for 10 pct. Dermed fylder personer med en lang videregående uddannelse næsten fem gange så meget i Folketinget som i befolkningen.

”Noget af forskellen i uddannelsesniveau mellem befolkningen og folketingsmedlemmerne kan skyldes, at flere med lang videregående uddannelse stiller op til Folketinget. Men andelen med lang videregående uddannelse er endnu større blandt de valgte end blandt de opstillede,” siger afdelingsleder Dorthe Larsen, som arbejder med valgstatistikken i Danmarks Statistik, med henvisning til en tidligere opgørelse fra Danmarks Statistik.

”Det er således ikke kun partierne, men også borgerne der vælger kandidater med lange videregående uddannelser,” tilføjer Dorthe Larsen.

Omvendt er personer med grundskole – eller en erhvervsfaglig uddannelse som højest fuldførte uddannelse – underrepræsenteret i Folketinget. Mens 24 pct. af befolkningen i 2019 ikke havde anden uddannelse end grundskolen, gjaldt det for 4 pct. af folketingsmedlemmerne. I befolkningen havde næsten hver tredje (32 pct.) en erhvervsfaglig uddannelse som højest fuldførte uddannelse – i Folketinget lød andelen på 9 pct.

Højest fuldførte uddannelse i befolkningen og Folketinget, 2019

folketing2Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel på baggrund af www.statistikbanken.dk/HFUDD10

Relativt få unge og ældre i Folketinget

Både andelen af personer på 18-29 år og over 59 år er lavere i Folketinget end i befolkningen som helhed. En femtedel (20 pct.) af befolkningen på mindst 18 år var under 30 år i 2019, mens 6 pct. af de valgte til Folketinget var i denne aldersgruppe. For de ældre over 59 år gælder, at de udgjorde 32 pct. af den myndige befolkning i 2019 og 13 pct. af folketingsmedlemmerne.

Især de unge under 25 år samt ældre på mindst 70 år er underrepræsenteret i Folketinget.

Aldersfordelingen efter folketingsvalget i 2019 ligner fordelingen ved valgene siden 2007.

Alder i befolkningen og Folketinget, 2019

folke3Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/LIGEDI1

Knap 40 pct. kvinder i Folketinget

I Folketinget var andelen af kvinder 39 pct. efter seneste folketingsvalg, hvilket sammen med valget i 2011 er den højeste andel valgte kvindelige medlemmer nogensinde. Andelen er dog lavere end i befolkningen som helhed.

Andelen af kvinder i Folketinget har været stigende fra 2. Verdenskrig og frem til valget i 1998 og har siden da ligget stabilt på lidt under 40 pct.

Kvinder i Folketinget

Kvinder-i-Folketinget_BTKilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/LIGEDI0
Anm.: Navnene i grafikken markerer statsministeren i perioden

Få indvandrere og efterkommere i Folketinget

Andelen af indvandrere og efterkommere er lavere i Folketinget end i befolkningen på 18 år og derover. 3 pct. af medlemmerne i Folketinget var indvandrere eller efterkommere, mens det gjaldt 14 pct. af den voksne befolkning i 2019. Andelen i Folketinget har ligget stabilt siden 2007, mens andelen i befolkningen er vokset fra 9 pct. i den periode.

”Når andelen af indvandrere og efterkommere er lavere i Folketinget end i befolkningen, kan det hænge sammen med, at en del personer uden dansk oprindelse ikke har stemmeret og dermed ikke er opstillingsberettigede til Folketinget,” siger Dorthe Larsen med henvisning til, at næsten hver tiende voksne dansker ikke kunne stemme ved folketingsvalget i 2019.

Denne artikel er skrevet i samarbejde med afdelingsleder, Dorthe Larsen, 39 17 33 07, dla@dst.dk.

Tabel med befolkning og folketingsmedlemmer, 2019

Uddannelse

Folketingsmedlemmer efter afstemningen i 2019

Befolkningen, 1. januar 2019

Andel i pct.

Grundskole

4,0

24,4

Gymnasial

10,9

9,4

Erhvervsfaglig

9,1

32,0

Kort videregående

2,9

4,8

Mellemlang videregående

14,3

15,1

Bachelor

11,4

2,1

Lang videregående

45,1

9,4

Ph.d. mv.

2,3

0,8

Uoplyst mv.

-

1,9

Alder

Folketingsmedlemmer efter afstemningen i 2019

Befolkningen, 1. januar 2019

Andel i pct.

18-24 år

1,1

11,4

25-29 år

5,1

8,5

30-34 år

10,3

7,5

35-39 år

13,1

7,2

40-44 år

17,7

8,0

45-49 år

16,0

8,4

50-54 år

14,3

9,1

55-59 år

9,1

8,1

60-64 år

5,1

7,4

65-69 år

5,1

6,9

70+ år

2,9

17,6

Køn

Folketingsmedlemmer

Befolkningen, 1. januar 2019

Andel i pct.

Kvinder

38,9

50,6

Mænd

61,1

49,4

Herkomst

Folketingsmedlemmer

Befolkningen, 1. januar 2019

Andel i pct.

Indvandrere og efterkommere

2,9

13,8


Kontakt

Dorthe Larsen
Telefon: 39 17 33 07