Gå til sidens indhold

Spiritusulykker med høje promiller sker ofte på knallert

Selvom knallerter kun udgør 3,4 pct. af alle private køretøjer i Danmark, så står de for 38 pct. af spiritusulykker med promille over 2.0. Jo højere promillen bliver, jo mere fylder knallerter i statistikken over spiritusulykker i trafikken.

29. maj 2020 kl. 8:00

I 2018 skete der 56 spiritusulykker i trafikken, hvor en eller flere personer kom til skade, og hvor føreren af det forulykkede køretøj havde en promile på 2.0 eller derover.

Knallerter stod for 21 af disse spiritusulykker med over 2.0 i promille, hvilket svarer til 38 pct. af alle spiritusulykker af den type i 2018.

”Knallertkørerne fylder 13 pct. af spiritusulykkerne, hvor promillen er i den lave ende af skalaen dvs. mellem 0,5 og 0,8 promille, hvorefter knallerternes andel af spiritusulykker stiger i takt med promillen,” forklarer fuldmægtig i Danmarks Statistik Henning Christiansen.

Disse tal dækker kun spiritusulykker med personskade, hvor politiet er blevet tilkaldt. Tallet er underestimeret, da spiritusulykker, som ikke kommer til politiets kendskab, herunder de som registreres på skadestuerne, ikke indgår i denne statistik.

Knallerters andel af spiritusulykker. 2018

spiritus1

Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/UHELD12

Antallet af spiritusulykker på knallert er kraftigt faldende

Set over en 10-årig periode er antallet af spiritusulykker, hvor knallertføreren har overskredet promillegrænsen, faldet kraftigt.

I 2008 skete der 224 spiritusulykker på knallerter, hvor knallertførerens promillegrænse var overskredet. Dette tal var faldet til 65 i 2018, hvilket svarer til et fald på 71 pct.

Dermed er antallet af spiritusulykker på knallerter også faldet mere, end antallet af spiritusulykker med overskreden promillegrænse er generelt.

For alle førere af køretøjer og fodgængere er dette tal faldet fra 744 i 2008 til 259 i 2018 svarende til et fald på 65 pct.

Tilskadekomne og dræbte i spiritusulykker hvor promillegrænsen er overskredet. 2008-2018

spiritys2

Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/UHELD12  

Fakta: Hvordan ser den typiske knallertejer ud?

  • I Danmark er der rundt regnet registreret 116.000 ejere til knallerter.
  • 78 pct. af knallertejerne er mænd, 18 pct. er kvinder og i 5 pct. af tilfældene er ejerens køn uoplyst.
  • Den typiske knallertejer er 45-54 år gammel og folk i denne aldersgruppe ejer 25 pct. af alle knallerter i Danmark. Den næststørste gruppe af knallertejere er de 55-64 årige, som ejer 19 pct. af alle knallerter.
  • Der er flest spiritusulykker på knallert blandt de 45-54 årige, denne gruppe står for 28 pct. af årets samlede spiritusulykker på knallert i 2018.
  • Den tredjestørste gruppe er de 35-44 årige, som ejer 15 pct. efterfulgt af de 25-34 årige, som ejer 11 pct. af alle knallerter. De 35-44 årige stod for 22 pct. af spiritusulykkerne på knallert i 2018 og de 25-34 årige stod for 8 pct.
  • Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel på baggrund af www.statistikbanken.dk/BIL6

 

Tabel: Knallertejere og spiritusulykker. 2018

Alder Andel af ejere i procent Andel af spiritusulykker i procent Spiritusulykker pr. 10.000 knallertejer
Uoplyst 5 0 0
Under 20 år 7 12 10
20-24 år 6 5 4
25-34 år 11 8 4
 35-44 år  15  22  8
 45-54 år  25  28  6
 55-64 år  19  18  5
 65-74 år  10  8  4
 75 år og derover  3  0  0

 Har du spørgsmål vedrørende spiritusulykker, kan du kontakte fuldmægtig i Danmarks Statistik Henning Christiansen på tlf: 39 17 33 05 mail: HCH@dst.dk

Har du spørgsmål til knallertejere og bestanden af køretøjer, kan du kontakte Karina Moric tlf: 39 17 30 32 mail: KAM@dst.dk