Gå til sidens indhold

Flere danskere deltager i online-demokrati

Hver syvende dansker svarer i en ny undersøgelse, at de har brugt internettet til at deltage i demokratiske handlinger, såsom afstemninger, høringer eller underskriftsindsamlinger.

11. marts 2020 kl. 8:00

Flere og flere danskere bruger internettet til at tage del i demokratiske handlinger. Hvor 11 pct. af befolkningen mellem 16-74 år for seks år siden svarede, at de havde deltaget i online-demokrati, så svarer 15 pct. at have gjort det i 2019.

Online-demokrati kan dække over en lang række demokratiske aktiviteter, som finder sted på nettet, såsom online-høringer, byplanlægning eller underskriftsindsamlinger.

Andel som har deltaget i demokratiske handlinger online. 2019

onlineigen1

 Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel på bagrund af spørgeskemaundersøgelsen IT-anvendelse i befolkningen 2019

Digitalt demokrati appellerer til folk i mange aldre

Det er en bred skare af danskere, som fortæller at have deltaget i online-demokrati i 2019. Unge og voksne i aldersgruppen fra 16-44 år er stærkt repræsenteret i statistikken med over gennemsnitlige deltagelsesandele på mellem 17-21 pct.

Og det er en smule udsædvanligt, forklarer chefkonsulent i Danmarks Statistik Agnes Tassy:

”I rigtig mange af vores statistikker om det digitale, fx danskernes internetbrug og sociale medier, ligger de unge klart i front. Men i denne undersøgelse er deltagelsen mere jævnt fordelt ud over mange aldersgrupper,” forklarer hun.

”Dette fortæller os, at digitalt engagement i demokratiet og samfundet appellerer rimelig bredt. Dog har deltagelsen - som med alt andet digitalt - stadig en aldersmæssig slagside, med under gennemsnitlig deltagelse, når folk har rundet de 50 år.”

Aldersfordelt andel som har deltaget i demokratiske handlinger online. 2019

onlineigen2 Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel på bagrund af spørgeskemaundersøgelsen IT-anvendelse i befolkningen 2019

Relativt mange med lange videregående uddannelser deltager i online-demokrati

Uddannelsesniveau synes også at have en  også indflydelse på, i hvor høj grad folk deltager i onlinedemokratiske handlinger. Deltagelsen stiger med uddannelsesniveauet og er højest blandt danskere med lange videregående uddannelser eller ph.d. Her svarer 22 pct. at have deltaget i online-demokrati.

Lavest deltagelsesandel findes blandt danskere med grundskolen som højest fuldførte uddannelse, her svarer kun 12 pct. at have deltaget.

”Valgforskning fra blandt andet Aarhus og Københavns Universitet har vist, at folk med korte uddannelser i mindre grad deltager ved fx folketings- og kommunalvalg.

Vores tal tyder på, at det også gælder i forhold til det digitale demokratis borgerforslag og online-høringer,” forklarer Agnes Tassy.

”Til gengæld ser indvandrere og efterkommere ud til at være godt med i online-demokratiet med hhv. 15 og 18 pct., som svarer at have deltaget. I disse grupper er der ellers sædvanligvis også relativt lave deltagerandele ved folketingsvalg.”

Andel som har deltaget i demokratiske handlinger online efter uddannelsesniveau. 2019

igen3

Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel på bagrund af spørgeskemaundersøgelsen IT-anvendelse i befolkningen 2019

Danmark ligger højt i Europa

Ser man Danmark i et europæisk perspektiv, så indtager Danmark en delt femteplads sammen med Finland på listen over lande, hvor relativt flest borgerer har deltaget i online-demokrati med 15 pct., som svarer at have deltaget i 2019.

Næstefter Danmark kommer Storbritannien, Sverige og Norge hvor 12-13 pct. har deltaget. I toppen af listen ligger Estland og Island, hvor hele 26 pct. af befolkningen i årets løb har deltaget i demokratiske handlinger online.

Andel som har deltaget i demokratiske handlinger online. Europæiske lande. 2017

online4

Kilde: Danmarks Statistik, og Eurostat 2019

Anm: Der betragtes både lande i EU28-fællesskabet samt medlemmer af det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Har du spørgsmål til tallene i denne artikel, kan du kontakte chefkonsulent Agnes Tassy på tlf: 39 17 31 44 eller ata@dst.dk