Gå til sidens indhold

Relativt flest idrætsfaciliteter i Jylland

Uanset om man ser på idrætshaller, fitnesscentre eller svømmehaller, er der relativt flere faciliteter i Jylland end på Sjælland.

15. oktober 2019 kl. 7:30

I Danmark er der i 2019 over 1.600 store idrætshaller. I forhold til antallet af indbyggere er hallerne imidlertid ikke ligeligt fordelt mellem kommunerne, viser nye tal om idrætsfaciliteter fra Danmarks Statistik hentet fra Facilitetsdatabasen.

Fx er der typisk færre end to idrætshaller pr. 10.000 indbygger i kommunerne omkring København, mens der i en del kommuner i Jylland er mindst fem idrætshaller pr 10.000 indbygger.

”Sat på spidsen skal over ti gange så mange mennesker deles om en idrætshal på Frederiksberg i forhold til i Lemvig,” siger fuldmægtig i Danmarks Statistik, Søren Østerballe, med henvisning til, at der er relativt færrest idrætshaller i Frederiksberg Kommune og flest i Lemvig Kommune.  

Blandt de 14 kommuner med mindst fem idrætshaller pr. 10.000 indbygger ligger de 11 i Jylland (inkl. Fanø og Læsø) og ingen på Sjælland. Omvendt er Århus den eneste kommune uden for Region Hovedstaden med mindre end to idrætshaller pr. 10.000 indbygger, viser denne oversigt over idrætshaller i kommunerne pr indbygger.

Tendensen fra idrætshallernes fordeling over landet går igen, når man ser på andre idrætsfaciliteter.

”Også når vi opdeler fodboldbaner, svømmehaller og fitnesscentre er tendensen, at der er flere faciliteter pr. indbygger uden for de store byer end i kommunerne omkring hovedstaden,” siger Søren Østerballe.

Idrætshaller (mindst 800 m2) pr. 10.000 indbygger. 2019

Idrætshaller pr 10.000 indb 2019

Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/IDRFAC01 og www.statistikbanken.dk/FOLK1A og Facilitetsdatabasen.

Relativt mange fitnesscentre i Nordjylland

Fem af de ti kommuner med flest fitnesscentre pr. indbygger ligger i Region Nordjylland. I Rebild Kommune er der knap fire fitnesscentre pr 10.000 indbygger, mens der i Læsø, Vesthimmerland, Frederikshavn og Thisted kommuner er mere end fire.

”Region Nordjylland består af 11 kommuner, så området er stærk overrepræsenteret blandt kommunerne med mange fitnesscentre i forhold til befolkningen,” siger Søren Østerballe.

I den anden ende af skalaen ligger alle de ti kommuner med relativt færrest fitnesscentre i Region Hovedstaden. Greve og Kerteminde kommuner har de laveste antal fitnesscentre pr. indbygger uden for Region Hovedstaden. Se antallet af fitnesscentre pr 10.000 indbygger i alle kommunerne i dette regneark.

Fitnesscentre pr. 10.000 indbygger. 2019

Fitnesscentre pr 10.000 indb 2019

Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/IDRFAC01 og www.statistikbanken.dk/FOLK1A og Facilitetsdatabasen.

21 kommuner har mindst en svømmehal pr 10.000 indbygger

Godt en femtedel af kommunerne har en eller flere svømmehaller pr. 10.000 indbygger. Af disse 21 kommuner ligger de 14 i Jylland (inkl. Læsø) og blandt de ti kommuner med relativt flest svømmehaller er de ni beliggende vest for Storebælt.

Dermed ligner fordelingen af svømmehallerne sammenlignet med antallet af indbyggere fordelingen af både idrætshaller og fitnesscentre.

”Overordnet viser tallene, at uanset om man vil svømme, løfte vægte eller spillehåndbold, er man potentielt flere om at dele banen i Region Hovedstaden end vest for Storebælt,” siger Søren Østerballe, og tilføjer:

”Der kan dog være afvigelser. Fx er antallet af svømmeanlæg i Ballerup og Vallensbæk relativt højt, og i Hørsholm Kommune er antallet af tennishaller højere pr indbygger end i nogen andet kommune.”

Svømmeanlæg pr. 10.000 indbygger. 2019

svømmehaller pr 10.000 indb 2019

Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/IDRFAC01 og www.statistikbanken.dk/FOLK1A og Facilitetsdatabasen.

Denne artikel er skrevet i samarbejde med fuldmægtig, Søren Østerballe, som kan kontaktes på 39 17 35 25 eller srb@dst.dk
Du kan se antallet af udvalgte idrætsfaciliteter pr indbygger i dette regneark.

Om tallene

Statistikken over idrætsfaciliteter er baseret på data fra Idrættens Analyseinstituts og Lokale og Anlægsfondens Facilitetsdatabase. Data er hentet d. 1. oktober. Databasen opdateres løbende, og derfor kan der være uoverensstemmelser mellem Danmarks Statistiks- og Facilitetsdatabasens opgørelser. På Facilitetsdatabasens hjemmeside kan du læse mere om databasens kategorier, kriterier og omfang