Gå til sidens indhold

19 havbrug skaber cirka 14 procent af omsætningen fra produktionen af spisefisk

Gennem de seneste 9 år har omsætningen ligget stabilt på mellem 11 og 14 pct. af fiskerierhvervets og fiskeopdrætserhvervets samlede omsætning. I samme periode er omsætningen pr. havbrug næsten fordoblet.

29. august 2019 kl. 12:05

Regeringen har for nyligt udmeldt, at der ikke skal oprettes flere havbrug i Danmark. De seneste tal viser, at der var 19 havbrug i Danmark i 2017, som tilsammen producerede op mod 14.000 ton fisk. Til sammenligning var den danske landing af spisefisk (fisk til konsum) i 2017 på cirka 317.000 ton. Opdræt af fisk i ferskvandsdambrug bidrog med ca. 40.000 ton. Dermed udgjorde produktionen fra de 19 havbrug mindre end fire procent af den samlede produktion af spisefisk i 2017. Ser man til gengæld på omsætningen, fylder havbrugene noget mere. I 2017 udgjorde omsætningen fra havbrugene næsten 14 procent af det samlede omsætning. Havbruget havde en omsætning på omkring 560 mio. kroner, mens de øvrige fiskeopdræt bidrog med knap 1 mia. kr. Værdien af de landede spisefisk udgjorde 2,5 mia. kr.

”En af årsagerne til at havbrugene står for en relativt stor andel af den samlede omsætning er, at man i havbrugene opdrætter regnbueørred, og har et stort salg af rogn, der begge har en høj salgsværdi,” fortæller Jeppe Strandgaard Herring, der er ansvarlig for statistikkerne om havbrug.  

Omsætning fra produktion af konsumfisk
havbrug1UdklipKilde: www.statistikbanken.dk/AKREGN og www.statistikbanken.dk/FIREGN1

Næsten fordobling i omsætning pr. havbrugsanlæg i siden 2009

Ser man på de enkelte havbrug var omsætning pr. anlæg lige under 16 mio. kr. i 2009. I 2017 var det tal steget til lige under 30 mio. kr. Ser man i stedet på produktionen var den 566 ton i 2009 og 729 ton i 2017, hvilket svarer til en stigning på lidt under 30 procent.

Produktion i ton og kroner pr. havbrug

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Produktion, ton

566

642

672

825

837

682

780

654

729

Omsætning, mio. kr.

15,9

20,4

22,5

25,5

27,9

21,7

23,2

24,8

29,6

Kilde: www.statistikbanken.dk/AKREGN

Jeppe Strandgaard Herring har leveret data til denne artikel. Hvis du har spørgsmål til disse, er du meget velkommen til at kontakte ham på JHR@dst.dk eller 3917 3325.
Har du lyst til at læse mere om fiskeri og akvakultur, se da publikationen ”Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur 2017”.

Kontakt

Jeppe Strandgaard Herring
Telefon: 39 17 33 25