Gå til sidens indhold

Vi elsker krimier - uagtet alder, uddannelser og køn

Kriminalromaner er populære i hele landet og på tværs af uddannelses- og aldersgrupper. Men på tværs af køn og uddannelse er der forskel på, hvor udbredte skønlitterære genrer som fx lyrik, humor og science fiction er. Personer med lange uddannelser læser i øvrigt oftere skønlitteratur end andre grupper.

23. juli 2019 kl. 7:30

60 pct. af alle danskere over 15 år svarer, at de har læst skønlitteratur de seneste tre måneder, viser de seneste tal fra Danmarks Statstiks kulturvaneundersøgelse.

Kvinder læser oftere skønlitteratur end mænd, ligesom personer med længere uddannelser oftere læser skønlitteratur end personer med en uddannelse fra grundskole, gymnasiet eller erhvervsskolen som højst fuldførte uddannelse. Det viser en særkørsel på kulturvaneundersøgelsen.

”Mens det er mest udbredt blandt personer med lange uddannelser at have læst skønlitteratur på et tidspunkt de seneste tre måneder, er det i særlig grad de ældre over pensionsalderen, der læser dagligt,” siger Monika Bille Nielsen, fuldmægtig, Danmarks Statistik.

32 pct. af alle 65+ årige svarer, at de læser skønlitteratur dagligt. Blandt personer med længere videregående uddannelser er andelen 28 pct.

Skønlitteratur er lidt mindre udbredt i Nordjylland end i resten af landet, mens personer i Region Hovedstaden i højere grad har læst skønlitteratur inden for de seneste tre måneder end landsgennemsnittet.

Har læst skønlitteratur inden for de seneste tre mdr. 1. kvt. 2019Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel og www.statistikbanken.dk/KVUHYP01
Anm.: Se fordelingerne i dette regneark.

Kriminalromaner mest populære for næsten alle grupper

I befolkningen samlet set er krimier den klart mest populære genre. Over halvdelen af dem, som har læst skønlitteratur de seneste tre måneder, svarer, at de foretrækker krimi-genren, viser Danmarks Statistiks kulturvaneundersøgelse for 1. kvartal 2019. Det svarer til næsten en tredjedel (31 pct.) af alle danskere over 15 år.

Krimier er også mest populære hos både mænd og kvinder og i alle fem regioner. I alle grupperingerne i figuren nedenfor er krimier en foretrukken genre.

Blandt unge under 25 år, ældre på mindst 75 år og hos personer med lange videregående uddannelser er krimier dog i mindre grad foretrukket end henholdsvis fantasy og science fiction, historiske romaner samt skønlitteratur uden bestemt genre oftere foretrukket.

”At krimier er populære ses også på bestsellerlisterne. I uge 25 indtog krimier både første og andenpladsen på Bogmarkedets bestsellerliste,” siger Monika Bille Nielsen med henvisning til den danske bogbranches fagblad, BogMarkedet.

Andelen, der foretrækker kriminalromaner, er lavest blandt personer under 35 år og blandt indvandrere og efterkommere.

Mens krimier er populære i næsten alle grupper, er der forskel mellem grupperne på, hvor stor en andel der foretrækker de forskellige genrer.

Har læst kriminalromaner inden for de seneste tre måneder. 1. kvt. 2019Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel og www.statistikbanken.dk/KVULIT03
Anm.: Andel, der svarer kriminalromaner på spørgsmålet: Hvilke typer af skønlitteratur foretrækker du at læse?
Anm.: Se fordelingerne i dette regneark.

Forskellige uddannelsesniveauer vælger forskellige genrer

Når man sammenligner udbredelsen af en bestemt genre på tværs af uddannelsesgrupper, er der i nogle tilfælde ret stor forskel. Lyrik blev således foretrukket af 10 pct. af personerne med en lang videregående uddannelse i 1. kvartal 2019, mens det gjorde sig gældende for 3-5 pct. i de andre uddannelsesgrupper. Omvendt svarede de højst uddannede i mindre grad end de andre grupper, at de foretrak at læse om kærlighed og erotik.

Fantasy og science fiction samt humor og satire blev oftere valgt af personer med en grundskoleuddannelse end af de andre grupper.

Også blandt de forskellige aldersgrupper varierer genrevalgene, viser NYT fra Danmarks Statistik.

Foretrukket skønlitteratur fordelt på genre og uddannelse. 1. kvt. 2019

Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel på www.statistikbanken.dk/KVULIT03
Anm.: Svar på spørgsmålet: Hvilke typer af skønlitteratur foretrækker du at læse? Tabellen summer ikke til 100 pct., fordi det var muligt at vælge flere svar og spørgsmålet kun er stillet til personer, der har læst skønlitteratur inden for de seneste tre måneder. ”Andre typer af skønlitteratur” er ikke med i denne figur.
Anm.: Se fordelingerne i dette regneark.

 

Kvinder læser kærlighed og erotik, mænd science fiction

Der er størst forskel på genrevalg mellem kønnene inden for fantasy og science fiction samt kærlighed og erotik. Således vælger kvinder i højere grad end mænd en kærlighedsroman, mens mænd hælder mere til at læse om rumvæsener, zombier og orker. Mænd er også mere tilbøjelige til at læse thrillere og gysere samt humor og satire, mens kvinder oftere går efter kriminalromaner og historiske romaner end mænd.
Foretrukket skønlitteratur fordelt på genre og køn. 1. kvt. 2019

Kilde: Danmarks Statistik, beregninger på www.statistikbanken.dk/KVULIT03 og www.statistikbanken.dk/KVUHYP01
Anm.: Svar på spørgsmålet: Hvilke typer af skønlitteratur foretrækker du at læse? Tabellen summer ikke til 100 pct., fordi det var muligt at vælge flere svar og spørgsmålet kun er stillet til personer, der har læst skønlitteratur inden for de seneste tre måneder. ”Andre typer af skønlitteratur” er ikke med i denne figur.

Denne artikel er skrevet i samarbejde med fuldmægtig, Monika Bille Nielsen mbs@dst.dk, 39 17 35 95. Spørgsmål til kulturvaneundersøgelsen kan også stilles til chefkonsulent, Agnes Tassy, ata@dst.dk., 39 17 31 44.

Tallene bag figurerne i denne artiklen kan findes i dette regneark.