Gå til sidens indhold

Flere og større krydstogtskibe lægger til i danske havne

Fra 2015 er antallet af krydstogtskibe i danske havne steget. Uden for København er der tale om mere end en fordobling. Passagertallet tyder desuden på, at skibene er blevet større

9. juli 2019 kl. 7:30

I 2018 lagde 520 krydstogtskibe til i de danske havne. Går man ti år tilbage til 2008 var tallet 366, hvilket svarer til en stigning på 42 procent fra 2008 til 2018. Stigningen fra 2008 til 2018 dækker over en meget forskelligartet udvikling fra år til år, men skyldes i høj grad, at havnene uden for København har fået besøg af flere krydstogtskibe siden 2014. I Københavns Havn har antallet af krydstogtskibe ligget på et relativt jævnt niveau fra 2008 til 2018. Havnen i hovedstaden er dog fortsat landets absolut mest besøgte havn, når det kommer til krydstogtskibe.

Krydstogt#1Udklip

Kilde: www.statistikbanken.dk/SKIB35

 

Krydstogtskibe i danske havne

Årstal

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Københavns Havn

300

332

303

368

357

343

313

283

311

325

345

Øvrige havne

66

42

48

56

81

67

58

64

95

144

175

I alt

366

374

351

424

438

410

371

347

406

469

520

Flere havne får besøg af krydstogtskibe

En væsentlig årsag til, at der kommer flere krydstogtskibe til Danmark, er, at antallet af havne med anløb af krydstogtskibe er steget. Indtil 2014 blev der hovedsageligt registreret krydstogtskibe i København, Rønne og Aarhus Havn. Men fra 2014 og frem er der også anløb i Kalundborg, Aalborg og Skagen Havn. Især de to sidstnævnte havne har oplevet stor udvikling i antallet af krydstogtskibe, der kigger forbi. I Aalborg anløb to krydstogtskibe havnen i 2014, mens det samme tal var 33 i 2018. Skagen Havn fik besøg af fem krydstogtskibe i 2014 og 43 i 2018. I perioden 2014 til 2018 har 49 krydstogtskibe også besøgt havne, der falder i kategorien øvrige havne.

 Krydstogt#2Udklip

Kilde: www.statistikbanken.dk/SKIB35

 

Antal krydstogtskibe der anløber danske havne uden for København

Årstal

2014

2015

2016

2017

2018

Kalundborg Havn

5

0

1

6

1

Rønne Havn

27

17

18

26

42

Aarhus Havn

11

11

30

36

41

Aalborg Havn

2

14

21

35

33

Skagen Havn

5

14

17

31

43

Øvrige havne

8

8

8

10

15

I alt

58

64

95

144

175

 

Passagertallet stiger i hele landet

Ser man på, hvor mange gennemgående passagerer - altså passagerer, der besøger Danmark og sejler videre - der er på krydstogtskibene i de danske havne, er der en generel stigning i perioden fra 2008 til 2018. Stigningen i passagertallet er mere markant end for antallet af krydstogtskibe, men tendensen er den samme. Sammenhængen tyder på, at krydstogtskibene er blevet større og dermed kan medbringe flere passagerer. Der indsamles udelukkende oplysninger om krydstogtskibenes størrelse fra de største havne, og her viser data, at krydstogtskibene generelt er blevet større - særligt i København.

Krydstogt#3Udklip

Kilde: www.statistikbanken.dk/SKIB35

 

Antal gennemgående passagerer på krydstogtskibe i danske havne (enhed: 1.000 personer)

Årstal

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Københavns Havn

245

272

314

381

318

479

319

323

387

422

463

Øvrige havne

50

37

24

57

85

83

73

74

112

167

208

I alt

295

309

338

438

403

562

392

397

499

589

671

Har du spørgsmål til data, er du velkommen til at kontakte Carsten Zornig på czo@dst.dk eller 3917 3081.

Kontakt

Carsten Zornig
Telefon: 39 17 37 94