Gå til sidens indhold

Cyklen er oftere involveret, når ældre kommer til skade i trafikken

Ældre kommer stort set lige så ofte til skade i trafikken som for 10 år siden, trods en generel nedgang i antallet af færdselsuheld, som resulterer i personskader. Cykeluheld står nu for 58 pct. af de 65-74-åriges færdselsuheld mod 48 pct. i 2007.

27. februar 2019 kl. 7:30

De sidste 10 år er antallet af personer, som kommer til skade i færdselsuheld i Danmark faldet med knap 3 trafikuheld pr. 1000 borger. Den største udvikling har fundet sted blandt de 18-19 årige, hvor antal trafikuheld med personskade er faldet med 14 trafikuheld med personskade pr. 1000 borgere fra 27,2 i 2007 til 13,3 i 2017.

Midaldrende og ældre i alderen 55-64-år og 65-74-år kommer dog stort set lige så meget til skade som for 10 år siden. De 55-64 årige har slet ikke oplevet noget fald, mens der for de 65-74 årige ses et fald på knap 1 personskade pr. 1000 borger i aldersgruppen.

”Ældre er generelt mere udsatte i trafikken som bløde trafikanter. En af forklaringerne er, at jo ældre man er, jo mere udsat er kroppen for skader ved trafikuheld,” siger fuldmægtig ved Danmarks Statistik Henning Christiansen med henvisning til undersøgelser fra Rådet for Sikker Trafik samt en omfattende amerikansk undersøgelse om ældres risiko for skader ved trafikuheld på motorcykel.

Personskader ved trafikuheld pr. 1.000 indbygger i aldersgruppen. 2007-2017

figur 1Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/MOERKE

Anm: I årene 2007-2017 er der kommet flere personer i alderen 65-74 år som følge af den demografiske udvikling. Derfor er personskader ved trafikuheld udregnet pr. 1.000 indbygger i de enkelte aldersgrupper for at give et mere retvisende billede af udviklingen.

I 2017 var cyklen transportmidlet ved 48 pct. af trafikuheld for de 65 – 74 årige. I 2017 er den andel steget til 58 pct. Den modsatte udvikling for denne aldersgruppe ses, hvor transportmidlet er bil eller som fodgænger.

Andel af de 65-74-årige tilskadekomne efter transportmiddel. 2007 og 2017 

figur2Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/MOERKE

Ældre kommer oftere til skade i solouheld

På 10 år er der sket ændringer i karakteren af ældres cykeluheld. Soloulykker stod for 78 pct. af de ældres cykeluheld med personskade i 2017 mod 73 pct. i 2007. Samtidig er andelen af uheld, som involverer flere køretøjer faldet fra at udgøre 27 pct. af de cyklende ældres trafikuheld til at udgøre knap 22 pct. i 2017.

”Næsten alle soloulykker på cykel med personskade registreres alene på skadestuen og tilskadekomsten må derfor anses for generelt at være af mindre alvorlig karakter, sammenlignet med de uheld hvor politiet tilkaldes,” siger fuldmægtig Henning Christiansen.

Soloulykkers andel af alle cykeluheld med personskade. 2007-2017

figur3

Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/MOERKE

Flere skader deres skulder, arm og hånd

Når de ældre cyklister kommer til skade, slår de oftest skulderen, armen eller hånden. Den næstmest almindelige skade er på hoften, benet eller foden.

”Antallet af hovedskader er ikke steget, hvilket kan tyde på, at de ældre husker cykelhjelmen,” siger fuldmægtig Henning Christiansen med henvisning til Rådet for Sikker Trafiks cykelhjelmstælling, som viser stigende tendens i danskernes brug af cykelhjelm fra 2007-2015.

65-74-årige cyklisters personskader ved trafikuheld pr. 1000 borger i aldersgruppen. 2007-2017

figur4 Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/MOERKE

Flest cyklister kommer til skade i eftermiddags­timerne

De fleste trafikuheld sker i timerne omkring myldretiden, mens få uheld finder sted efter kl. 19 og før kl. 7. Særligt i timerne fra 14 til 17 sker der relativt mange trafikuheld, hvor cyklister er involveret. I 2017 var antallet med 80 cykeluheld højest i timen fra 16 til 17.

Cyklisters færdselsuheld med personskade efter klokkeslæt. 2017

figur5

Kilde: Danmarks Statistik; www.statistikbanken.dk/uheld4

Anm.: Denne figur bygger på uheld, som politiet har registeret, hvorfor det samlede antal er langt mindre end i de andre figurer i artiklen, som dækker personskader registreret både hos politiet og på skadestuer og sygehuse. I 2017 registrerede politiet 784 cykeluheld med personskade, mens skadestuer registrerede 15.290. Politiet registreringer dækker altså 5 pct. af årets registrerede cykeluheld.

Læs mere om trafikuheld i artiklen: Faldet i personskader i forbindelse med færdselsuheld er gået i stå siden 2014