Gå til sidens indhold

Danske malkekøer er de mest produktive i EU

I forhold til resten af EU producerer danske malkekøer langt mere mælk pr. ko. Samtidig er de danske malkekøer de seneste tyve år blevet relativt mere produktive end malkekøerne i andre EU-lande.

23. oktober 2018 kl. 11:30

Danske malkekøer er produktive i forhold til malkekøerne i andre EU-lande. I 2017 producerede en dansk malkeko i gennemsnit 9.600 kg mælk, hvilket er den højeste produktion i EU. I Nederlandene producerede malkekøerne i gennemsnit 8.700 kg mælk, og i Storbritannien og Tyskland leverede malkekøerne hhv. 8.100 og 7.800 kg mælk pr. ko. Det viser beregninger på baggrund af data fra Eurostat.

”Den meget høje produktivitet hos danske malkekøer skyldes en kombination af godt avlsarbejde, faglig rådgivning og dygtig driftsledelse,” siger specialkonsulent i Danmarks Statstik, Mona Larsen.

I forhold til malkekøerne i en række af de østeuropæiske lande – som Polen og Litauen - er produktiviteten generelt højere i de vesteuropæiske lande.

effektive køer

Kilde: Beregninger på baggrund af data fra Eurostat.
Anm.: Kurverne er stiplede, når data for et år mangler. Tallene bag figuren kan ses i tabellen nederst i denne artikel.

Danske malkekøers produktivitet vokset mest

De seneste tyve år er den danske malkekos årlige produktion af mælk vokset mere end i sammenlignelige lande som Nederlandene, Tyskland og Storbritannien. I 1998 producerede danske og hollandske malkekøer i gennemsnit hhv. 6.800 og 6.600 kg. mælk om året. Siden da er mælkeproduktionen pr. malkeko vokset hurtigere i Danmark end i Nederlandene, og i 2016 var produktionen hele 16 pct. højere i Danmark. I 2017 er forskellen mellem Danmark og Nederlandene dog faldet til 9 pct.

Forskellen i mælkeproduktionen for en dansk malkeko og en fra Tyskland er også vokset siden 1998. For tyve år siden producerede danske malkekøer 13 pct. mere mælk end de tyske. I 2017 var forskellen 19 pct. Til gengæld er forskellen i effektiviteten hos danske og britiske malkekøer kun steget en anelse fra 13 pct. i 1998 til 15 pct. i 2017.

Denne artikel er skrevet i samarbejde med specialkonsulent, Mona Larsen, Danmarks Statistik, som kan kontaktes på 39 17 33 99 eller mla@dst.dk

Om tallene

Tallene i artiklen er beregnet på baggrund af den samlede mælkeproduktion - både konventionel og økologisk - og alle malkekøer i slutningen af året i de respektive lande. Denne metode anvendes af Eurostat i deres årlige statistik om landbrug, skov og fiskeri. Se seneste offentliggørelse fra Eurostat her

Mælkeydelsen pr. malkeko er beregnet som den totale produktion af mælk for det enkelte år divideret med antallet af malkekøer ved slutningen af året. Dette kan give en lille usikkerhed i tallene, hvis antallet af malkekøer ikke er stabilt i løbet af året i de enkelte lande.

I Danmark opgøres den faktiske mælkeydelse på ca. 89 pct. af alle de danske malkekøer af Ydelseskontrollen – denne ydelse ligger ca. 500 kg højere end den beregnede mælkeydelse, hvilket betyder, at effektiviteten pr. ko i denne artikel kan være en anelse undervurderet.


Beregnet mælkeydelse pr. ko pr. år

År

Tyskland

Nederlandene

Polen

Storbritannien

Danmark

Litauen

1993

5308

6079

5449

6549

1994

5319

6231

5466

6564

1995

5457

6398

5537

6593

1996

5540

6408

5849

6643

3086

1997

5710

6648

5943

6573

3324

1998

5862

6587

3748

5916

6769

3562

1999

5946

6773

3817

6159

6742

3443

2000

6200

7097

3986

6198

7328

3907

2001

6198

6832

4057

6676

7250

3890

2002

6296

6928

4046

6670

7488

3981

2003

6526

7214

4223

6800

7910

3992

2004

6591

7137

4330

6760

8029

4245

2005

6964

4328

4450

2006

7469

4723

2007

6949

7313

4518

7119

8138

4774

2008

6794

7117

4607

7222

8065

4761

2009

6814

7343

7294

8247

4770

2010

7085

7659

4854

7504

8429

4815

2011

7240

7741

5075

7827

8290

5100

2012

7323

7576

5400

7690

8647

5361

2013

7343

7647

7677

8863

5447

2014

7541

7747

5777

8013

9345

5704

2015

7625

7875

6202

8054

9259

5773

2016

7746

8100

6218

7867

9621

5682

2017

7763

8709

6361

8111

9569

5743

Kilde: Beregninger på baggrund af data fra Eurostat.