Gå til sidens indhold

Flere par af samme køn har hjemmeboende børn

På 10 år er antallet af mandepar og kvindepar, som har hjemmeboende børn, steget med 128 pct.

15. august 2018 kl. 7:30

 

Børnefamilier hvor de voksne er gift med en af samme køn – eller lever i registreret partnerskab - er i vækst i Danmark.

I 2008 var der 601 par af samme køn, som havde hjemmeboende børn. I 2018 var dette tal steget til 1370, hvilket er en forøgelse på 128 pct.

Mandepar og kvindepar som har hjemmeboende børn 1990 - 2018

Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/FAM44N

Anm: Opgørelsen tæller kun personer af samme køn, som er gift, og personer som lever i registreret partnerskab. Opgørelsen tæller alene børn, som er hjemmeboende.

Der er dog langt fra lige fordeling i familier med to mænd og familier med to kvinder.

I 2018 var der 2732 kvindepar registreret i Danmark, hvoraf 1316 havde hjemmeboende børn. Knap halvdelen af kvindeparrene havde altså børn i 2018.

Kun 53 af mandeparrene havde hjemmeboende børn, hvilket svarer til 2 pct. af de 2425 mandepar.

Andelen af mandepar og kvindepar som har hjemmeboende børn

Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/FAM44N

Væksten i par af samme køn, som har børn, kan altså i høj grad siges at være drevet frem af familier med to kvinder.

Mande- og kvindeparrene har færre hjemmeboende børn end ægtepar af forskelligt køn

Mande- og kvindeparrene har færre børn end ægtepar, hvor de voksne er af forskelligt køn.

Således havde 21 pct. af ægtepar af forskelligt køn 2 hjemmeboende børn, mens kun 12 pct. af mande- og kvindepar havde det.

Antal hjemmeboende børn i pct.

Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/FAM44N

Flest par af samme køn i hovedstaden

Flest mande- og kvindepar bosætter sig i Region Hovedstaden, især i København og på Frederiksberg.

Her bor flest mande- og kvindepar - kommuner

Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/FAM44N

Dernæst kommer Region Midtjylland og Syddanmark, hvor især kommunerne som Aarhus, Horsens, Randers og Odense er valgt som bopælskommuner.

Her bor flest mande- og kvindepar - Regioner

Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/FAM44N  

 

Fakta – Registreret partnerskab og ægteskab mellem to af samme køn

Danmark var det første land i verden til at tillade registreret partnerskab mellem to mennesker af samme køn.

Loven blev vedtaget i 1989 og gav to personer af samme køn ret til at registrere sig og få de samme juridiske rammer om deres samliv, som et ægteskab giver, undtaget ret til adoption af børn. (Kilde: Danmarkshistorien

Den 15. juni 2012 blev partnerskab mellem par af samme og af forskelligt køn ligestillet. Par af samme køn og par af forskelligt køn kunne nu blive gift og også vies i folkekirken (Kilde: Ankestyrelsen & Kristeligt Dagblad)

Par i et registreret partnerskab har mulighed for at adoptere den anden partners barn, fuldstændig som ved en stedbarnsadoption. Loven herom blev vedtaget af folketinget i maj 1999. (Kilde: Adoption & Samfund)

Det har ifølge dansk lov været muligt for registrerede partnere at adoptere som par at adoptere på lige fod med par af forskelligt køn siden 2010 (Kilde: Politiken og Adoption & Samfund).

I 2015 blev det muligt for to kvinder, som får et barn via assisteret reproduktion (før kunstig befrugtning), at registrere den ikke fødende kvinde som ’medmoder.’ Medmoderskabet indebærer blandt andet, at medmoderen har pligt til at forsørge barnet og at barnet har ret til at arve efter medmoderen (Kilde: Statsforvaltningen).

 

Data til denne artikel er leveret af Amy Frølander. Har du spørgsmål til data, er du velkommen til at kontakte hende på  amf@dst.dk eller 39173626.

 

Kontakt

Amy Frølander
Telefon: 39 17 36 26