Gå til sidens indhold

Stor stigning i krydstogtskibe i havne udenfor København

Siden 2014 er antallet af krydstogtskibe i danske havne steget. Uden for København er der tale om mere end en fordobling. Desuden er Københavns Havn over ti år blevet mere populær som start- eller slutdestination for krydstogtpassagerer.

9. august 2018 kl. 7:30

I 2017 lagde 463 krydstogtskibe til i de danske havne. Går man ti år tilbage til 2007 var tallet 348, hvilket svarer til en stigning på 33 procent fra 2007 til 2017. Stigningen fra 2007 til 2017 dækker over en meget forskelligartet udvikling fra år til år, men stigningen skyldes i høj grad, at havnene udenfor København har fået besøg af flere krydstogtskibe siden 2014. I Københavns Havn har antallet af krydstogtskibe ligget på et relativt jævnt niveau fra 2007 til 2017. Havnen i hovedstaden er dog fortsat landets absolut mest besøgte havn, når det kommer til krydstogtskibe. 
Krydstogt1(900x)
Krydstogtskibe i danske havne

Årstal

 

 

2007

 

 

2008

 

 

2009

 

 

2010

 

 

2011

 

 

2012

 

 

2013

 

 

2014

 

 

2015

 

 

2016

 

 

2017

 

 

Københavns Havn

 

 

288

 

 

300

 

 

332

 

 

303

 

 

368

 

 

357

 

 

343

 

 

313

 

 

283

 

 

311

 

 

325

 

 

Øvrige havne

 

 

60

 

 

66

 

 

42

 

 

48

 

 

56

 

 

81

 

 

67

 

 

53

 

 

64

 

 

94

 

 

138

 

 

I alt

 

 

348

 

 

366

 

 

374

 

 

351

 

 

424

 

 

438

 

 

410

 

 

366

 

 

347

 

 

405

 

 

463

 

 

Passagertallet stiger i hele landet og skibene vokser

Ser man på, hvor mange gennemgående passagerer- altså passagerer, der besøger Danmark og sejler videre - der er på krydstogtskibene i de danske havne, er der en generel stigning i perioden fra 2007 til 2017. Stigningen er mere klar, når man ser på passagertallet end for antallet af krydstogtskibe, men den dækker alligevel over nogle udsving. Blandt andet blev en nedgang i udviklingen fra 2008 til 2010 for passagerer i havne udenfor København afløst af en stigning fra 2010 til 2012. Fra 2012 til 2015 var udviklingen rimelig jævn, før den begyndte at stige kraftigt fra 2015 til 2017. Stigningen er mindre markant i Københavns Havn, men det er værd at bemærke, at København har klart flest gennemgående passagerer fra krydstogtskibe. Generelt er stigningen i antallet af gennemgående passagerer større end stigningen i antallet af krydstogtskibe, der lægger til i de danske havne. Dermed tyder meget på, at krydstogtskibene er blevet større og dermed kan medbringe flere passagerer. Der indsamles udelukkende oplysninger om krydstogtskibenes størrelse fra de største havne, men de data viser, at krydstogtskibene generelt er blevet større - særligt i København.
Krydstogt2(900x)
Antal gennemgående passagerer på krydstogtskibe i danske havne (enhed: 1.000 personer)

Årstal

 

 

2007

 

 

2008

 

 

2009

 

 

2010

 

 

2011

 

 

2012

 

 

2013

 

 

2014

 

 

2015

 

 

2016

 

 

2017

 

 

Københavns Havn

 

 

218

 

 

245

 

 

272

 

 

314

 

 

381

 

 

318

 

 

479

 

 

319

 

 

323

 

 

387

 

 

422

 

 

Øvrige havne

 

 

40

 

 

50

 

 

37

 

 

24

 

 

57

 

 

85

 

 

83

 

 

66

 

 

74

 

 

111

 

 

160

 

 

I alt

 

 

258

 

 

295

 

 

309

 

 

338

 

 

438

 

 

403

 

 

562

 

 

385

 

 

397

 

 

498

 

 

582

 

 

Mange krydstogtpassager står på eller af i København 

Selvom mange krydstogtpassagerer besøger havne udenfor København, er det i øjeblikket kun i Københavns Havn, man kan starte eller ende et krydstogt i Danmark. I 2017 startede eller sluttede næsten dobbelt så mange passagerer deres krydstogt i Københavns Havn, som det var tilfældet i 2007. Udviklingen i den mellemliggende periode har dog svinget meget.  
Krydstogt3(900x)
På- og afstigende terminalpassagerer i Københavns Havn

Årstal

 

 

2007

 

 

2008

 

 

2009

 

 

2010

 

 

2011

 

 

2012

 

 

2013

 

 

2014

 

 

2015

 

 

2016

 

 

2017

 

 

Påstigende terminalpassagerer

 

 

144

 

 

157

 

 

199

 

 

172

 

 

216

 

 

212

 

 

209

 

 

209

 

 

189

 

 

173

 

 

215

 

 

Afstigende terminalpassagerer

 

 

145

 

 

158

 

 

209

 

 

170

 

 

219

 

 

210

 

 

211

 

 

209

 

 

183

 

 

170

 

 

211

 

 

I alt

 

 

289

 

 

315

 

 

408

 

 

342

 

 

435

 

 

422

 

 

420

 

 

418

 

 

372

 

 

343

 

 

426

 

 

Data til denne artikel er leveret af Heidi Sørensen. Har du spørgsmål til data, er du velkommen til at kontakte hende på hsn@dst.dk eller 3917 3562.