Gå til sidens indhold

Stadigt flere skolebørn begynder på fri- og privatskoler (opdateret)

I 2007 gik omtrent hver ottende nye skoleelev i 0. klasse på en fri- eller privatskole. I 2018 var det mere end hver sjette, og i 14 kommuner gik mere end hver fjerde elev i 0. klasse på fri- eller privatskole.

2. august 2018 kl. 7:30 - Opdateret 18. juli 2019 kl. 12:00

Artiklen er opdateret med tal for 2018. I overskriften er ”nye skolebørn” ændret til ”skolebørn”, så den passer med den nyeste udvikling. Den sidste mellemrubrik er ændret fra ”Op til 40 pct. tilslutning til fri- og privatskoler”.

Andelen af elever i 0 klasse, som går på fri- og privatskole er stigende. Således gik 12,4 pct. af de i alt 67.700 elever i 0. klasse på fri- eller privatskole 1. oktober 2007. I 2018 var andelen 17,1 pct., viser tal fra Danmarks Statistik.

Blandt alle eleverne fra 0.-9. klasse er andelen på fri- og privatskole lidt højere end blandt eleverne i 0. klasse. 1. oktober 2018 gik 17,7 pct. af eleverne på fri- eller privatskole.

Danmarks Statistik kan ikke sige noget om, hvorfor andelen er stigende, men en undersøgelse fra 2017 blandt 2.000 forældre til skolebørn i alle aldre viste, at en stor del af forældrene, der vælger fri- og privatskoler, prioriterede skolens ry, værdiggrundlag og høje faglige niveau. Desuden udtrykte en del forældre, at de ikke var tilfredse med den folkeskole, som deres barn hører til. Undersøgelsen blev lavet af Danmarks Statistik i forbindelse med Folkemødet 2017.

Andel elever på fri- og privatskoler

Anm.: Elever er opgjort 1. oktober.
Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken.dk/uddakt20

Langt de fleste går i folkeskole

Selvom andelen af elever, der går på fri- og privatskoler er steget, går langt de fleste grundskoleelever i en folkeskole. 1. oktober 2018 gik 61.400 børn i 0. klasse. 81,7 pct. af dem gik i en folkeskole, mens størstedelen af resten gik på fri- og privatskoler. En lille gruppe – til sammen lidt over 1 pct. af eleverne – gik på specialskoler eller andre skoler.

Elever i 0. kl. 1. oktober 2018Anm.: Elever er opgjort 1. oktober.
Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken.dk/uddakt20

Størst andel på fri- og privatskoler i Region Sjælland

Andelen af elever i 0. klasse, der går på fri- og privatskoler, varierer mellem kommunerne. Således gik ingen af eleverne, der boede i Fanø og Læsø kommuner, på fri- og privatskole i 2018. I Dragør Kommune var andelen 1,0 pct., mens 38,8 pct. af de mindste elever med bopæl i Bornholms Regionskommune og 35,3 pct. af 0. klasseeleverne i Morsø Kommune gik på fri- og privatskoler.

I 14 kommuner gik mere end 25 pct. af eleverne i 0. klasse på fri- og privatskole. To af disse kommuner ligger i Jylland. Syv er en del af Region Sjælland, der også er den region med den højeste andel elever i 0. klasse på fri- og privatskoler (20,4 pct.).

Andel elever i 0. kl. på fri- og privatskoler efter bopæl. 2018

Andel elever i 0. kl. på fri- og privatskoler efter bopæl. 2018Anm.: Kortet viser elever pr. 1. oktober 2018.
Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken.dk/uddakt20

Kontakt angående tallene i denne artikel: Lene Riberholdt, fuldmægtig, 39 17 31 85, lri@dst.dk
Du kan læse mere om udviklingen på fri- og privatskoler blandt eleverne i 0.-7. klasse i denne bag-tallene-artikel fra 2017.