Gå til sidens indhold

Færre pendler fra Skåne til Region Hovedstaden

Antallet af pendlere til Region Hovedstaden er generelt stigende, men antallet af personer, der pendler fra Skåne til Region Hovedstaden er faldet de seneste år. Samtidig er antallet af flytninger til Sydsverige stagneret.

28. maj 2018 kl. 14:46

I 2015, hvor de nyeste tal fra Øresundsdatabasen er fra, pendlede godt 13.500 personer fra Skåne til Region Hovedstaden. I alt pendlede 134.400 personer til Region Hovedstaden i 2015, og Øresundspendlerne står dermed for omkring 10 pct. af det samlede antal pendlere til regionen. Både andelen og antallet af pendlere fra Skåne til hovedstaden er faldet i alle årene siden 2008.

pendlere
Kilde: Orestat.dk, tabel OEPEN1D

Langt størstedelen af pendlerne til Region Hovedstaden kommer fra Region Sjælland, hvor knap 96.000 beskæftigede med arbejdssted i Region Hovedstaden havde bopæl i 2015. Antallet af pendlere fra Sydsverige er højere end antallet af pendlere fra hver af de danske regioner vest for Storebælt.

Antallet af pendlere fra Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland har ligget nogenlunde stabilt siden 2008. I samme periode er antallet af pendlere fra Skåne faldet med 26 pct.

pendlere 2016Kilde: Danmarks Statistik og Orestat.dk

Antallet af flytninger fra Østdanmark til Skåne er stagneret. I 2006 og 2007 – årene op til finanskrisen – flyttede knap 4.500 personer fra Østdanmark til Skåne. Siden 2014 har tallet været under en tredjedel og lidt under flytningerne i modsatte retning, viser NYT fra Danmarks Statistik.

flytningerKilde: Flyttestatistik for Øresundsregionen, NYT fra Danmarks Statistik

Spørgsmål til tallene kan stilles til:
Pendlere: Fuldmægtig, Kristine Mulvad Jensen, 39 17 38 41 eller krj@dst.dk
Flytninger: Fuldmægtig, Michael B. Rasmussen, 39 17 37 81 eller mbr@dst.dk