Gå til sidens indhold

Danmarks vareimport fra Grønland er præget af fisk og havdyr (opdateret)

Danmark importerede for 3,5 milliarder kroner fisk, rejer og krebsdyr fra Grønland i 2018. Det er 96 pct. af den samlede vareimport fra Grønland.

16. marts 2018 kl. 7:30 - Opdateret 21. juni 2019 kl. 14:07

Varehandelen mellem Grønland og Danmark er steget siden 2008 og udgjorde 6,9 mia. kr. i 2018. Importen fra Grønland er steget mere end eksporten, og i 2016 oversteg importen eksporten, hvilket resulterede i et handelsunderskud overfor Grønland  i 2017 og 2018.

 Varehandel mellem Danmark og Grønlandfigur1

Kilde: Danmarks Statistik: http://www.statistikbanken.dk/SITC2R4Y

Danmark importerede for 3,6 mia. kr. varer fra Grønland i 2018. 3,5 mia. kr. eller 96 pct. af importen var fisk, krebsdyr, bløddyr og varer deraf. I denne kategori udgør frosne rejer, frosset fladfisk og tilberedte krebsdyr de største andele og tilsammen 73 pct. af den samlede import fra Grønland.

En stor del af disse varer eksporterer Danmark dog igen videre til andre lande.

Import fra Grønland i mio. kr. 2018

figur2

Kilde: Danmarks Statistik: http://www.statistikbanken.dk/SITC5R4Y

Eksporten af varer fra Danmark til Grønland er mere forskelligartet. Af i alt 3,3 mia. kr. udgjorde metalvarer samt kød og kødvarer de største varegrupper, som Danmark eksporterede til Grønland i 2018.

Kontakt om varehandel med Grønland: Fuldmægtig, Katja Overgaard, 39 17 31 67, kao@dst.dk