Gå til sidens indhold

Tre grafer om ligestilling i 30'erne

Flere 30-44-årige kvinder end mænd i har lange videregående uddannelser, men blandt parrene i samme aldersgruppe er det oftest mændene, der både arbejder og tjener mest, viser ligestillingsindikatorerne fra Danmarks Statistik.

6. marts 2018 kl. 7:30

Flest kvinder med lange videregående uddannelser

Blandt de 30-44-årige har andelen med en lang videregående uddannelse været større blandt kvinderne end mændene siden 2010. I 2017, hvor de seneste tal er fra, havde 18,6 pct. af kvinderne i aldersgruppen en lang videregående uddannelse, mens det gjaldt for 16,8 pct. af de 30-44-årige mænd.

uddannelseAnm.: Figuren viser andelen med lang videregående uddannelse eller ph.d. eller forskeruddannelse som højst fuldførte uddannelse. Kilde: Statistikbanken, statistikbanken.dk/HFUDD10. En længere tidsserie med andre aldersgrupper kan findes her: statistikbanken.dk/LIGEUI0

I en fjerdedel af parrene på 30-44 år tjener kvinderne mest

Den større andel kvinder med lange videregående uddannelser betyder dog ikke, at kvinderne tjener mest.  Ser man på par på mellem 30 og 44 år, er det oftest manden, som har den højeste indkomst. Kun i 26,2 pct. af parrene mellem 30 og 44 år tjente kvinden mest i 2016. Det er en større andel end før finanskrisen og 2008, men en lidt mindre andel end i 2010, hvor andelen af par, hvor kvinden havde den højeste indkomst, toppede med 27,5 pct.

Også blandt par mellem 20 og 29 år og mellem 45 og 59 år tjener mændene oftest mest, omend andelen af par, hvor kvinderne havde den højeste indkomst i 2016, var højere i begge aldersgrupper end blandt de 30-44-årige.

indkomstAnm.: Figuren dækker par med en mand og en kvinde, der bor sammen. Alderen er parrenes gennemsnitsalder. Kilde: Statistikbanken, statistikbanken.dk/LIGEII4

Flere kvinder med mindre børn på deltid

En del af forklaringen på, at det oftest er manden, der har den højeste indkomst i et parforhold, kan være, at flere kvinder end mænd med hjemmeboende børn under seks år arbejder på nedsat tid.

I 2016 arbejdede 25,4 pct. af de kvindelige lønmodtagere i par med mindre børn på deltid. Det er en mindre andel på deltid end 2008, men stadig en noget højere andel end de 11,0 pct. af mændene med mindre børn, der arbejdede på deltid i 2016.

Andelen af kvinder med hjemmeboende børn under seks år, der er på deltid, er lavere end andelen blandt alle kvinder (36,0 pct.), men forskellen mellem andelen af kvinder og mænd er større i par end blandt enlige med og uden børn.

deltidAnm.: Deltidsarbejde forstås som mindre end 32 timers beskæftigelse pr. uge. Figuren omfatter lønmodtagere, hvorfor fx arbejdsløse og selvstændige ikke tæller med. Kilde: Statistikbanken, http://www.statistikbanken.dk/LIGEAI8

Beskæftigelsesfrekvensen for kvinder i par med hjemmeboende børn var 78,0 pct. i 2016. For mændene var frekvensen 84,0 pct., viser ligestillingsindikatorerne.

Om Danmarks Statistiks ligestillings­­­­indikatorer

Danmarks Statistik samlet en række ligestillingsindikatorer om emner som fx levetid, løn og ledelse i Statistikbanken. Du kan læse mere om indikatorerne, som også dækker emner som kriminalitet og kultur, og hvad de viser på Danmarks Statistiks hjemmeside.

Kontakt:
Susanne Mainz Sørensen, specialkonsulent, 39 17 33 94, sms@dst.dk (uddannelse)
Jarl Quitzau, specialkonsulent, 39 17 35 94, jaq@dst.dk (indkomst)
Pernille Stender, chefkonsulent, 39 17 34 04, psd@dst.dk (deltid)
Annemette Lindhardt Olsen, specialkonsulent, 39 17 30 13, alo@dst.dk (ligestillingsindikatorerne)