Gå til sidens indhold

FAKTA om offentligt ansatte og brugere af det offentlige

Lønmodtagere på det offentlige overenskomstområde skal have ny overenskomst. Danmarks Statistik har samlet tal for antal lønmodtagere i staten, regioner og kommuner fordelt på brancher samt tal for antal brugere af fx skoler, hospitaler og plejeboliger.

28. februar 2018 kl. 14:55

Lønmodtagere

I alt arbejdede 824.600 lønmodtagere i staten, regionerne eller kommunerne i 4. kvartal 2017. Af de 824.600 arbejdede 122.100 i branchen plejehjem, handicapinstitutioner mv., 114.300 på hospitalerne og 101.400 i børneinstitutioner mv.

Ikke alle de 824.600 lønmodtagere er omfattet af overenskomstforhandlingerne, ligesom en mindre gruppe lønmodtagere, som ikke er talt med her, vil være omfattet af overenskomstforhandlingerne og en evt. konflikt. Forskelle skyldes, at overenskomstområderne er aftalt mellem arbejdsmarkedets parter, mens sektorerne er en statistisk inddeling baseret på internationale standarder.

Lønmodtagere efter branche. 4. kvartal 2017

Stat, regioner og kommuner i alt

824.637

Videnservice

5.677

Rengøring, arbejdsformidling mv.

31.624

Offentlig administration

82.400

Forsvar, politi og retsvæsen mv.

47.361

Grundskoler

81.701

Gymnasier og erhvervsfaglige skoler

39.802

Videregående uddannelsesinstitutioner

51.194

Voksenundervisning mv.

11.016

Hospitaler

114.288

Sundhedsvæsen i øvrigt

25.400

Plejehjem, handicapinstitutioner mv.

122.071

Hjemmehjælp mv.

52.268

Børneinstitutioner mv.

101.361

Andre sociale foranstaltninger

12.786

Kultur og fritid

13.660

Andre serviceydelser mv.

18.034

Øvrige brancher

13.993

Anm.: Lønmodtagerne i stat, regioner og kommuner er fordelt på adhoc-branchegrupper. Kilde: Særkørsel på baggrund af beskæftigelse for lønmodtagere; www.statistikbanken.dk/10312.

For mere information om lønmodtagerne i staten, regioner og kommuner kontakt chefkonsulent, Thomas Thorsen, 39 17 30 48, tst@dst.dk.

Brugere

Man kan også ses på antallet af brugere af den offentlige service. Her er fire udvalgte tal for antal brugere af offentlig velfærd.

Folkeskole: 542.500 børn gik i folkeskole 1. oktober 2017. 9.300 gik på en specialskole.
http://www.statistikbanken.dk/UDDAKT20

Gymnasiale uddannelser: 152.600 elever gik 1. oktober 2017 på en gymnasial uddannelse. Størstedelen (105.700) gik i det almene gymnasium (stx og hf), mens 43.900 gik på de erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (hhx og htx). 2.100 elever gik på internationale gymnasier.  
Se mere i statistikbanken: http://www.statistikbanken.dk/UDDAKT30

Plejeboliger og plejehjem: 41.500 ældre over 66 år boede på plejehjem eller i plejebolig i 2016. 35.000 af dem boede i plejebolig med tilknyttet plejepersonale. Knap 800 af dem i såkaldte friplejeboliger, som ikke er omfattet af den kommunale boligforsyning. 4.000 boede på plejehjem. 
Se mere i statistikbanken: http://www.statistikbanken.dk/RESI01

Sygehusbesøg: 699.000 patienter var indlagt på de danske hospitaler i 2016. 1.795.000 personer blev behandlet ambulant og 820.000 patienter blev behandlet akut ambulant. En person kan godt tælle med i flere af de tre behandlingskategorier. 
Se mere i Statistikbanken: https://statistikbanken.dk/IND05, http://www.statistikbanken.dk/amb05 og http://www.statistikbanken.dk/SKAD05

Biblioteker: 37,7 mio. besøg fordelt på 416 folkebiblioteker i 2015. 
Se mere i statistikbanken: http://www.statistikbanken.dk/BIB2B