Gå til sidens indhold

Restaurationsbranchen vokser fortsat i hele landet

Målt i antallet af ansatte og samlede salg i Danmark er restaurantionsbranchen vokset kraftigt i alle regioner siden 2009. Men siden 2015 er der især i Region Hovedstaden kommet flere konkurser. (Opdateret)

19. februar 2018 kl. 7:30 - Opdateret 18. februar 2019 kl. 11:31

Denne artikel er opdateret med tal for 2018.

Restauranternes samlede salg i Danmark er i løbende priser steget med 62 pct. fra 27,8 mia. kr. i 2009 til 45,1 mia. kr. i 2018. Stigning skyldes især udviklingen i Region Hovedstaden, hvor salget er vokset med 85 pct. siden 2009, mens den i de fire andre regioner er vokset mellem 38 pct. og 54 pct.

Se tabel nederst i artiklen for regionale tal.

restauranter 1Anm.: Salget er opgjort i løbende priser. Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel, Firmaers køb og salg. statistikbanken.dk/10099

I 2018 var restauranternes salg var størst i Region Hovedstaden med 23,2 mia. kr. Derefter fulgte Region Syddanmark med 7,7 mia. kr. og Region Midtjylland med 7,1 mia. kr.

Restaurationsbranchen

I denne artikel omfatter både restauranter og restaurationsbranchen alle restaurationsvirksomheder, hvor der tilbydes komplette måltider eller drikkevarer til umiddelbar fortæring. Derfor omfatter branchen både traditionelle restauranter og cafeterier, men også fx restauranter, der leverer mad ud af huset og boder med fast eller midlertidig placering og med eller uden siddepladser. Det afgørende er, at der tilbydes måltider til umiddelbar fortæring, ikke hvilken type faciliteter, der tilbyder dem.

Læs mere i Dansk Branchekode 2007 fra side 321.

Beskæftigelsen vokser kraftigt

Antallet af lønmodtagere i restaurationsbranchen er ligesom salget vokset kraftigt. Fra 3. kvartal 2009 til 3. kvartal 2018 er antallet steget med 55 pct. til 99.000 lønmodtagere i branchen. Fordelt på regioner er antallet af lønmodtagere vokset relativt mest i Region Hovedstaden med 71 pct., mens antallet af lønmodtagere er vokset med mellem 41 pct. og 50 pct. i de fire andre regioner.

I 3. kvartal 2018 var 42.300 personer ansat i restaurationsbranchen i Region Hovedstaden, 19.100 i Region Midtjylland, 17.900 i Region Syddanmark, 10.200 i Region Sjælland og 9.500 i Region Nordjylland.  
restauranter 2Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel, lønmodtagerstatistik, statistikbanken.dk/10312 og statistikbanken.dk/lbesk31

Også andelen af samtlige lønmodtagere i Danmark, som arbejder i restaurationsbranchen, er steget fra 2,4 pct. i 3. kvartal 2009 til 3,6 pct. i 3. kvartal 2018. 

Se tabel nederst i artiklen for regionale tal.

restauranter 3Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel, lønmodtagerstatistik, statistikbanken.dk/10312

Flere konkurser siden 2015

Samtidig med højere salg og flere ansatte er der imidlertid også flere konkurser i branchen. Fra 2009 til 2018 er antallet af konkurser på landsplan vokset fra 250 til 501 om året. Stigning er især sket siden 2015 – først i Region Hovedstaden, men fra 2017 også andre steder i landet.  
restauranter 4Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel, konkurser, statistikbanken.dk/10104

Andelen af virksomheder i restaurationsbranchen, der går konkurs i løbet af et år, er også steget siden 2015, men lå nogenlunde stabilt fra 2009 til 2015. I 2018 gik 2,8 pct. af virksomhederne i restaurationsbranchen konkurs. I Region Hovedstaden skete det for 3,6 pct.

Kontakt:
Salg i restaurationsbranchen: Fuldmægtig, Pia Cordsen, pco@dst.dk, 39 17 33 65
Lønmodtagere i restaurationsbranchen: Chefkonsulent, Thomas Thorsen, tst@dst.dk, 39 17 30 48
Konkurser i restaurationsbranchen: Specialkonsulent, Søren Dalbro, sda@dst.dk, 39 17 34 16

Salg i mia. kr. i restaurationsbranchen (løbende priser)

2009

 

2017

 

2018

Udvikling i pct. (´09-´18)

 

I alt

 

27,8

 

43,2

 

45,1

62

 

Region Hovedstaden

 

12,5

 

22,0

 

23,2

85

 

Region Sjælland

 

2,7

 

3,9

 

3,8

43

 

Region Syddanmark

 

5,6

 

7,3

 

7,7

38

 

Region Midtjylland

 

4,6

 

6,8

 

7,1

54

 

Region Nordjylland

 

2,3

 

3,2

 

3,2

38

 

Lønmodtagere i restaurationsbranchen

 

2009 (3. kvt.)

 

2017 (3. kvt.)

 

2018 (3. kvt.)

Udvikling i pct. (´09-´18)

 

I alt

 

63.698

 

95.361

 

98.985

55

 

Region Hovedstaden

 

24.662

 

40.280

 

42.295

71

 

Region Sjælland

 

6.992

 

9.952

 

10.229

46 

Region Syddanmark

 

12.673

 

17.009

 

17.887

41

 

Region Midtjylland

 

12.683

 

18.794

 

19.072

50

 

Region Nordjylland

 

6.687

 

9.326

 

9.503

42