Gå til sidens indhold

Indvandrere og efterkommere i flertal på 13 gymnasier

Andelen af eleverne på gymnasierne, der er af anden oprindelse end dansk er steget fra 8,1 pct. 2006 til 11,3 pct. i 2016. På gymnasierne med størst andel af elever af anden oprindelse end dansk er andelen af disse elever steget mere end landsgennemsnittet i samme periode.

5. januar 2018 kl. 7:30

indvandrere og efterkommere

Kilde: Danmarks Statistik

11,3 procent af de i alt 150.000 elever på gymnasierne per 1. oktober 2016 var af anden oprindelse end dansk. Det er en stigning i forhold til samme tidspunkt i 2006, hvor 8,1 pct. var af anden oprindelse end dansk.

Størstedelen af eleverne med anden oprindelse end dansk var i 2016 efterkommere af indvandrere. Således var 7,9 pct. af gymnasieeleverne efterkommere af indvandrere i 2016, mens 3,4 pct. var indvandrere. I 2006 var andelen af elever, som var efterkommere af indvandrere lavere (4,0 pct.), mens andelen, der var indvandrere, var lidt højere (4,2 pct.)

Eleverne af anden oprindelse end dansk kan opdeles i vestlig- og ikke-vestlig oprindelse. I 2016 var 9,7 pct. af eleverne i gymnasiet af ikke-vestlig oprindelse, mens 1,6 pct. var af vestlig oprindelse. I 2006 var 6,4 pct. af ikke-vestlig oprindelse, og 1,2 pct. var af vestlig oprindelse.

Indvandrere og efterkommere ikke ligeligt fordelt

Eleverne af anden oprindelse end dansk fordeler sig ikke ligeligt mellem gymnasierne. På 13 af landets i alt 290 gymnasier var mere end halvdelen af eleverne af anden oprindelse end dansk i 2016.

Størst andel elever af anden oprindelse end dansk var der på Høje Taastrup Private Gymnasium (94,4 pct.), Københavns Private Gymnasium (82,6 pct.) og Akademisk Studenterkursus (80,3 pct.). På disse tre skoler var langt størstedelen af eleverne af ikke-vestlig oprindelse.

Det samme gælder for 13 andre skoler på top 20 over skoler med stor andel elever af anden oprindelse end dansk. Sankt Petri Skole, Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig og Copenhagen International School havde derimod en stor overvægt af elever med vestlig oprindelse, mens Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague havde lige mange elever af anden oprindelse end dansk af vestlig- og ikke-vestlig oprindelse.

Elevsammensætning efter oprindelse. 2016

Gymnasium

Elever af
anden oprindelse end dansk
(pct. af alle elever)

Elever af
ikke-vestlig oprindelse
(pct. af alle elever)

Elever af
vestlig oprindelse
(pct. af alle elever)

Høje Taastrup Private Gymnasium

94,4

93,5

0,0

Københavns Private Gymnasium

82,6

81,0

1,6

Akademisk Studenterkursus

80,3

77,6

1,8

NEXT - Sydkysten gymnasium (stx)

77,7

76,6

1,1

Aarhus Private Gymnasium

76,9

76,9

0,0

Sankt Petri skole - Gymnasium

75,9

6,9

69,0

Langkaer Gymnasium

65,1

62,0

3,0

Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig

64,4

1,7

61,6

HF & VUC København Syd, Hvidovre

60,3

56,0

3,3

Copenhagen International School

53,2

12,7

38,0

NEXT - Sydkysten Gymnasium (hhx)

53,0

50,9

2,2

Københavns åbne Gymnasium

50,6

48,4

2,2

TEC Frederiksberg

50,4

47,7

2,7

Hvidovre Gymnasium & HF

49,6

46,7

2,9

Høje-Taastrup Gymnasium

45,4

43,1

2,2

NEXT - Albertslund Gymnasium

42,5

39,6

3,0

Gentofte Studenterkursus

39,6

36,3

3,3

Frederiksberg Gymnasium

37,4

34,2

3,2

NEXT - Sydkysten Gymnasium (htx)

36,7

29,9

6,8

Herlev Gymnasium og HF

34,7

33,7

1,0

Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague

34,4

18,8

15,6

Anm.: Vestlig- og ikke-vestlig oprindelse summer ikke til anden oprindelse end dansk, da nogle indvandrere og efterkommere har uoplyst oprindelse. Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik på baggrund af elevregisteret.

Udvikling på skoler med mange indvandrere og efterkommere

I 2006 havde kun tre gymnasier mere end 50 pct. elever af anden oprindelse end dansk blandt sine elever. Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig (56,7 pct.) havde flest elever af ikke-dansk oprindelse efterfulgt af Akademisk Studenterkursus (52,4 pct.) og NEXT – Baltorp Gymnasium (52,4 pct.).

Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig og Akademisk Studenterkursus havde også en relativt høj andel af anden oprindelse end dansk blandt sine elever i 2016, mens elever af anden oprindelse end dansk udgjorde en væsentlig lavere del af elever i 2016 end i 2006 på NEXT – Baltorp Gymnasium.

Blandt de 20 skoler med relativt flest elever af anden oprindelse end dansk i 2006 var andelen af eleverne, der var af anden oprindelse end dansk, større i 2016 på 10 skoler og mindre på seks skoler, mens tre skoler var lukket eller lagt sammen med andre.

gymnasierAnm.: På TietgenSkolen (KVU NON), NEXT Uddannelse København, Taastrup og Metropolitanskolen var andelen af elever af anden oprindelse end dansk mellem 25 og 30 pct. i 2006. Ingen af skolerne optræder i registeret for 2016.
Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik på baggrund af elevregisteret.

Stigningen i andelen af elever med anden oprindelse end dansk var klart størst på Langkaer Gymnasium (35,3 procentpoint), NEXT - Sydkysten Gymnasium (stx) (34,3 procentpoint) og Akademisk Studenterkursus (27,8 procentpoint).

På International Business College og NEXT – Baltorp Gymnasium faldt andelen af anden oprindelse end dansk mest.

Ser man i stedet på elevsammensætningen på de 20 skoler med flest af anden oprindelse end dansk blandt eleverne i henholdsvis 2006 og 2016, viser det sig, at andelen af elever af anden oprindelse end dansk er steget fra 33,0 pct. på de 20 skoler med flest elever af anden etnisk oprindelse end dansk i 2006 til 52,5 pct. på de 20 skoler, hvor andelen af elever af anden etnisk oprindelse end dansk var størst i 2016.

Størst andel indvandrere og efterkommere på studenterkursus

Andelen af elever af anden oprindelse end dansk varierer også mellem typerne af gymnasiale uddannelser. Mens andelen på de tekniske gymnasier (htx) og det almene gymnasium (stx) stort set var det samme som gennemsnittet på alle gymnasierne på 11,3 pct. i 2016, var der relativt flere af anden oprindelse end dansk blandt eleverne på studenterkursus og internationale gymnasier, hvor næsten 40 pct. af eleverne var af anden oprindelse end dansk i 2016.

På studenterkurserne var eleverne typisk af ikke-vestlig oprindelse, mens der på de internationale gymnasier var nogenlunde lige mange af vestlig- og ikke-vestlig oprindelse. 

studieretning

Kilde: Danmarks Statistik

Kontakt om tallene: Fuldmægtig, Lene Riberholdt, 39 17 31 85, lri@dst.dk

Om tallene i denne artikel

Skolerne i denne artikel er på afdelinger af uddannelsesinstitutioner, da uddannelsesinstitutionerne ofte består af flere afdelinger på forskellige adresser - nogle gange i forskellige byer. Afdelingerne er derimod skoler på enkelte adresser. Afdelingerne bliver desuden i nogen grad flyttet rundt mellem uddannelsesinstitutionerne.

I statistikbanken tabeller for elevtal er skolerne inddelt efter uddannelsesinstitutioner, hvorfor nogle af skolerne i denne artikel ikke kan genfindes i statistikbanken.

 

Kontakt

Lene Riberholdt
Telefon: 39 17 31 85