Gå til sidens indhold

Tyskland er Danmarks største eksportmarked (Rettet 20. september 2017)

Danmarks samhandel med Tyskland dækker over både import og eksport for mange milliarder kroner. Eksporten til Tyskland beskæftiger omkring 92.000 mennesker i Danmark.

20. september 2017 kl. 7:30

20. september 2017: Det samlede antal beskæftigede i Danmark, som var knyttet til eksporten til Tyskland, var desværre forkert i en tidligere version. Det er nu rettet og markeret med rødt.

Tyskland var i 2016 Danmarks største marked for såvel import som eksport, når der ses på den samlede handel med varer og tjenester. Her udgør eksporten til Tyskland 13 procent af den samlede danske eksport, og importen fra Tyskland udgør 17 procent af Danmarks samlede import.
Det er hovedsageligt varer, vi handler med vores store nabo, og hele 21 procent af Danmarks import af varer kommer fra Tyskland, mens eksporten af varer til Tyskland udgør 14 procent. 
Der har i de seneste år været en stigende tendens i eksport af tjenester til Tyskland og import af varer fra Tyskland. I samme periode er tendensen indenfor eksporten af varer og importen af tjenester derimod faldende. 
Forskellene fra år til år er dog små. Igennem de seneste 10 år har eksporten af varer til Tyskland ligget mellem 14 og 17 procent af den samlede eksport, mens importen af varer fra Tyskland som andel af den samlede import  har ligget mellem lidt under 19 procent og lidt over 21 procent.  

Tyskland er Danmarks største eksportmarked 1

Maskiner fylder mest i både importen og eksporten

I alt beløb samhandlen med Tyskland sig til mere end 310 mia. kr. i 2016. Eksporten udgør omkring 145 mia. kr., og importen udgør cirka 165 mia. kr. Betalingsbalancens vare- og tjenesteunderskud overfor Tyskland var i 2016 dermed omkring 20 mia.
Går man mere i dybden og ser på, hvilke varer der især blev handlet i 2016, så er maskiner, undt. transportmidler den største varegruppe for såvel eksport som import. Ser man på tjenester, er det tjenestegruppen rejser, hvilket dækker forretnings- og ferierejser, som udgjorde den største del af såvel eksport som import.

Eksport 2016
Top-3 varer baseret på værdi (mia. kr.)
Maskiner, undt. transportmidler 24,0
Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv. 22,9
Færdigvarer og andre varer 19,2
Top-3 tjenester baseret på værdi
Rejser 12,9
Bygge- og anlægstjenester 11,4
Søtransport 8,3
   
Import 2016
Top-3 importvarer baseret på værdi (mia. kr.)
Maskiner, undt. transportmidler 31,7
Forarbejdede varer, primært halvfabrikata 19,7
Næringsmidler, drikkervarer, tobak mv. 19,0
Top-3 tjenester baseret på værdi (mia. kr.)
Rejser 11,4
Bygge- og anlægstjenester 10,2
Søtransport 6,8

Kilde: statistikbanktabellerne uhv3, uht02. Se www.dst.dk/bopdok for forskellen mellem varebegrebet for udenrigshandel med varer og Betalingsbalancen.

Beskæftigelse knyttet til eksport

Ved hjælp af en model baseret på Danmarks Statistiks input-output tabeller, Udenrigshandlen med varer samt Betalingsbalancen kan det beregnes, at der i 2013 var ca. 92.000 beskæftigede i Danmark, som var knyttet til eksporten til Tyskland. Det anslås, at dette tal og den tilhørende fordeling på brancher er nogenlunde på sammen niveau i 2017.

Beskæftigelse knyttet til Danmarks eksport til Tyskland (antal personer) 2013

Den største del af beskæftigelsen, som er knyttet til eksporten til Tyskland, er indenfor fremstillingsindustrien. 
Efter fremstillingsindustrien følger branchen Handel og transport mv. og Erhvervsservice på en tredjeplads. Tallet omfatter såvel den direkte beskæftigelse, dvs. personer ansat direkte i de eksporterende virksomheder, som den indirekte beskæftigelse, dvs. personer hvis job skabes fx via leverancer til de eksporterende virksomheder. Den store eksport af rejsetjenester til Tyskland er fordelt ud på de produkter, der er solgt til tyske gæster i Danmark (og kan derfor ikke genfindes i figuren som en selvstændig post).

Ønsker du mere information om samhandlen med Tyskland, er du velkommen til at kontakte Mads Møller Liedig på mml@dst.dk eller 3917 3478. Har du spørgsmål til beskæftigelsen, der er tilknyttet eksporten til Tyskland, er du velkommen til at kontakte Peter Rørmose Jensen på prj@dst.dk eller 3917 3862.