Gå til sidens indhold

Stor forskel på ventetid til plejehjem

I 2016 ventede de ældre i ni kommuner i gennemsnit på en plejebolig eller plejehjemsplads i længere tid end ventetidsgarantien på 60 dage. I 12 kommuner var der ingen ventetid.

16. november 2017 kl. 13:19

I 2016 ventede de ældre i ni kommuner i gennemsnit på en plejebolig eller plejehjemsplads i længere tid end ventetidsgarantien på 60 dage. I 12 kommuner var der ingen ventetid.

Ventetiden på en plads på plejehjem eller til en plejebolig varierer mellem kommunerne. De ansøgere, der var fyldt 67 år, ventede i gennemsnit længst i Egedal (97 dage), Lyngby-Taarbæk (94 dage) og Hørsholm (91 dage) i 2016. I ni kommuner var den gennemsnitlige ventetid længere end ventetidsgarantien på 60 dage.

I 12 kommuner var der ingen ventetid på plejeboliger i 2016 og i yderligere 23 kommuner var ventetiden maksimalt to uger.

På landsplan ventede kommende beboere i gennemsnit 37 dage på en plejebolig eller plejehjemsplads i 2016.

Gennemsnitlig ventetid til plejehjem og plejebolig for 67+ årige. 2016

plejehjem-kort800

Anm.: Kortet findes også i Danmarks Statistiks kortfunktion. Kilde: Danmarks Statistik 

Da der her er tale om gennemsnitlige ventetider, kan det ikke udelukkes, at der i kommuner med en relativ lav gennemsnitlig ventetid, er personer, der har måttet vente mere end de lovpligtige 60 dage på at få anvist en plejehjemsplads eller plejebolig.

Ventetiden svinger desuden en del i forskellige år bl.a. afhængigt af, hvor mange, der er blevet visiteret til plejehjem eller plejebolig og midlertidige ændringer i antallet af plejeboliger. I 2016 var ventetiden højere i 55 kommuner og lavere i 34 end i 2010, mens den var uændret i ni kommuner.
 
Ventelisten til plejehjem eller plejebolig kan deles mellem en fritvalgsliste, hvor der ikke er ventetidsgaranti og en generel venteliste, hvor ventetidsgarantien på 60 dage gælder.

I alt stod 18.100 personer på 67 år eller derover i løbet af 2016 på venteliste til plejebolig eller plejehjem. 4.800 af dem stod på den generelle venteliste og var altså omfattet af ventetidsgarantien. Det er disse personer den gennemsnitlige ventetid omfatter.

Antallet af plejeboliger konstant siden 2010

Ventetiden til plejeboliger kan ses i sammenhæng med antallet af ældre og plejehjems- og plejeboligpladser. På landsplan er ældrebefolkningen på 67 år og derover vokset fra 785.000 i 2010 (4. kvt.) til 961.000 i 2016 (4. kvt.), hvilket svarer til en stigning på lidt under 23 pct. I samme periode har antallet af de forskellige slags plejeboliger, stort set ligget på et konstant niveau omkring 41.300 pladser.

Tabel 1 Indskrevne 67+ årige i pleje og ældreboliger

2010 2016
Plejehjem 7.691 4.002
Beskyttede boliger 1.411 749
Plejeboliger 31.768 35.752
Friplejeboliger 423 768
Almene ældreboliger   26.552  24.606
 I alt  67.845  65.877
     
 - heraf plejeboliger i bred forstand  41.293  41.271

Anm.: Almene ældreboliger betragtes ikke som plejeboliger i bred forstand.
Kilde: Danmarks Statistik 

Flere over 90 år i plejebolig 

Gennemsnitsalderen for de ældre, der er indskrevet på plejeboliger i bred forstand, har ligesom antallet af pladser ligget nogenlunde konstant siden 2010. En person på plejehjem er i gennemsnit omkring 84 år. Til gengæld har alderssammensætningen flyttet sig lidt fra 2010 til 2016, så der er flere beboere i den yngre og ældre aldersgrupper.

plejehjem-graf800
Anm.: Figuren omfattet ældre i plejeboliger i bred forstand, som de fremgår af tabel 1 ovenfor. Kilde: Danmarks Statistik 

Tabel med ventetider og antal personer på venteliste kan findes her.

Spørgsmål om tallene rettes til 
Chefkonsulent, Preben Etwill, 39 17 32 72, pet@dst.dk