Gå til sidens indhold

De etablerede partier sender oftest mænd i kommunal­bestyrelserne

Samtlige etablerede partier ved kommunalvalget i 2013 sendte flere mænd end kvinder i kommunalbestyrelserne. I regionerne er billedet mere broget.

2. november 2017 kl. 7:30

Alle de etablerede partier havde flere mænd end kvinder opstillet ved både kommunalvalget og regionsrådsvalget i 2013. Efter valget havde hvert af disse partier også flere mandlige end kvindelige kandidater i landets kommunalbestyrelser samlet set.For hver gang 10 mænd blev valgt for Liberal Alliance blev 3,2 kvinder valgt for samme parti til kommunalbestyrelserne. I landets kommuner er Liberal Alliance dermed det etablerede parti, der har færrest valgte kvinder i forhold til valgte mænd.

Kommunalvalg 2013 Valgte mænd Valgte kvinder
Antal valgte kvinder for hver 10 valgte mænd
F - Socialistisk Folkeparti 68 48
7,1
Slesvigsk Parti 6 3
5,0
B - Radikale Venstre
42
20
4,8
A - Socialdemokratiet
525
248  4,7
Ø - Enhedslisten
83
36
4,3
O - Dansk Folkeparti 183 72
3,9
V - Venstre 555 212
3,8
C - Konservative Folkeparti
151
54
3,6
Ikke-reserverede bogstaver i alt
79
26
3,3
I - Liberal Alliance
25
8
3,2
Total
1.717
727
4,2

Anderledes ser det ud for Socialistisk Folkeparti – eller SF. For hver gang 10 mænd blev valgt til landets kommunalbestyrelser i 2013 for SF, blev 7,1 kvinder valgt for SF. Dermed har SF den mest ligelige fordeling af mandlige og kvindelige kommunalpolitikere.

TRE PARTIER HAR FLEST KVINDER I REGIONSRÅDENE

SF har til gengæld en mere skæv fordeling i landets fem regionsråd – samlet set. Også her er SF det parti, der har flest valgte kvinder i forhold til mænd efter valget i 2013: 23,3 kvinder blev valgt ind, for hver gang 10 mænd blev valgt ind for SF.

Regionsrådsvalg 2013 Antal valgte mænd Antal valgte kvinder
Antal valgte kvinder for hver 10 valgte mænd
F - Socialistisk Folkeparti 3 7
23,3
Ø - Enhedslisten 5 10
20,0
B - Radikale Venstre 3 5
16,7
I - Liberal Alliance 3 2
6,7
A - Socialdemokratiet
41
27
6,6
O - Dansk Folkeparti
14
9
6,4
C - Konservative Folkeparti
10
5
5,0
V - Venstre
45
16
3,6
Total
124
81
6,5 

Enhedslisten fik dobbelt så mange kvinder som mænd til at repræsentere partiet i regionsrådene, mens Radikale Venstre fik 16,7 kvinder valgt ind i regionsrådene, for hver gang 10 mænd blev valgt for partiet i regionsrådene i 2013.

I den modsatte ende finder man Venstre. For hver ti mænd, der blev valgt til regionsrådene for partiet i 2013 blev 3,6 kvinder valgt for partiet.

I regionsrådene er Liberal Alliance det parti, der fik valgt den mest ligelige fordeling af mænd og kvinder i 2013, idet 6,7 kvinder blev valgt for partiet, for hver gang 10 mænd blev valgt for partiet.

I 2013 udgjordes de etablerede partier ved kommunal- og regionsrådsvalget af SF, Slesvigsk Parti, Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Venstre, Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. Derudover er en gruppe af mindre partier og lister samlet i kategorien ”ikke-reserverede bogstaver i alt” i denne opgørelse.

Denne artikel tager ikke højde for, hvorvidt kandidaterne ved kommunal- og regionsrådsvalget i 2013 var opstillet på partiliste eller sideordnet opstillet.

Antal valgte i forhold til antal opstillede

Danmarks Statistik har tidligere beskrevet, hvor mange mænd og kvinder, der blev valgt i 2013 set i forhold til hvor mange mænd og kvinder, der var opstillet til kommunal- og regionsrådsvalget – uafhængigt af partierne.

Artiklen viser, at 26,0 procent af de opstillede kvindelige kandidater og 27,3 af de opstillede mandlige kandidater ved kommunalvalget blev valgt ind. Samtidig blev 15 procent af de mandlige opstillede kandidater og 24,2 procent af de kvindelige opstillede kandidater ved regionsrådsvalget valgt ind.

Hvis du ønsker mere information om valgstatistikker, kan du søge her eller kontakte Henning Christiansen via mailen hch@dst.dk eller på telefon 39 17 33 05.