Gå til sidens indhold

Stemmeprocenten til forskellige valg varierer mellem kommunerne

Stemmeprocenten varierer fra kommune til kommune afhængig af, hvilket valg vi sætter vores kryds til. Ved det seneste kommunalvalg var stemmeprocenten lavest i og omkring København, mens den var højest på de små øer. Men ved det seneste folketingsvalg og valg til Europaparlamentet var tendensen anderledes.

3. oktober 2017 kl. 7:30

Ved det seneste  kommunalvalg i 2013 varierede stemmeprocenten kommunerne i mellem. Her var stemmeprocenten lavest i København (61,2 pct.), Brøndby (64,6 pct.) og Glostrup (66,7 pct.). Blandt de ti kommuner med lavest stemmeprocent lå kun Aalborg og Esbjerg Kommuner uden for Region Hovedstaden. I de to kommuner stemte henholdsvis 68,4 og 68,9 pct. af vælgerne.

I den anden ende af skalaen er ø-kommunerne stærkt repræsenteret. På Fanø stemte den største andel af vælgerne - 85,4 pct. På Læsø afgav 83,7 pct. deres stemme, hvilket var den næsthøjeste stemmeprocent, og på Samsø var stemmeprocenten tredjehøjest med 82,3 pct. Blandt de landfaste kommuner var stemmeprocenten højest i Allerød Kommune, hvor 82,0 pct. af vælgerne stemte. I otte kommuner var stemmeprocenten over 80.

Stemmeprocent ved kommunalvalget. 2013

kommunalvalg2013-800

Den samlede stemmeprocent til kommunalvalgene har siden valget i 1970 ligget mellem 62 og 73 pct. I 2001 stemte 85 pct. af vælgerne dog, hvilket kan skyldes, at kommunalvalget faldt sammen med folketingsvalget, hvor stemmeprocenten siden 2. verdenskrig har været over 80 pct. (se tabel 10).

Kommunalvalg kurve

Kilde: Statistisk årbog 1978, 1983, 1995, 2002, 2006, 2013, 2015

Kommuner med højest og lavest stemmeprocent ved kommunalvalget 2013

Top 10 kommuner Stemmepct. Bund 10 kommuner Stemmepct.
Fanø 85,4 København 61,2
Læsø 83,7 Brøndby 64,6
Samsø 82,3 Glostrup 66,7
Allerød 82,0 Albertslund 66,9
Ærø 81,3 Ishøj 67,2
Rebild 80,8 Rødovre 67,4
Lejre 80,6 Gladsaxe 68,4
Morsø 80,0 Aalborg 68,4
Odder 79,4 Hvidovre 68,6
Furesø 79,1 Esbjerg 68,9

Højere stemmeprocent ved folketingsvalg

Ved det seneste folketingsvalg i 2015 var stemmeprocenten alle steder i landet væsentligt højere end ved kommunalvalget i 2013. Ligesom ved kommunalvalget havde en del kommuner omkring København en relativt lav stemmeprocent. Men hvor otte ud af ti af kommunerne med lavest stemmeprocent lå i København og omegn til kommunalvalget, lå kun halvdelen af de ti kommuner med lavest stemmeprocent ved de seneste folketingsvalg i københavnsområdet. De andre kommuner i top ti var Lolland, Slagelse, Vesthimmerlands, Norddjurs og Bornholm.

I den anden ende af skalaen var kommunerne nord for København stærkt repræsenteret med Allerød, Egedal og Rudersdal som de tre kommuner med højest stemmeprocent.

Stemmeprocent ved Folketingsvalget. 2015

Folketingsvalg2015-800

Kommuner med højest og lavest stemmeprocent ved folketingsvalget 2015

Top 10 kommuner Stemmepct. Bund 10 kommuner Stemmepct.
Allerød 92,3 Ishøj 79,4
Egedal 90,8 Brøndby 79,9
Rudersdal 90,7 Lolland 81,3
Lejre 90,5 Slagelse 83,2
Hørsholm 90,4 Albertslund 83,3
Skanderborg 90,1 Vesthimmerlands 83,4
Dragør 90,1 Norddjurs 83,5
Furesø 90,0 Bornholm 83,5
Solrød 89,7 Høje-Taastrup 83,6
Fanø 89,7 København 83,8

Nordjyder bliver oftere hjemme til Europa-Parlamentsvalg

Ved Europa-Parlamentsvalget i 2014 var stemmeprocenten med 56,3 pct. lavere end ved både det seneste kommunal- og folketingsvalg. I modsætning til de andre valg havde særligt de nordjyske kommuner her en relativt lav stemmeprocent. Seks af de ti kommuner med lavest stemmeprocent lå således i Region Nordjylland, der består af 11 kommuner. Stemmeprocenten var lavest i Læsø, Frederikshavn og Norddjurs Kommuner, hvor henholdsvis 44,9 pct., 48,0 pct. og 48,1 pct. valgte at stemme.

I otte kommuner stemte under halvdelen af de stemmeberettigede. To af disse kommuner – Ishøj og Lolland - ligger øst for Storebælt, mens resten ligger i Jylland.

Kommuner med højest og lavest stemmeprocent ved Europa-Parlamentsvalget 2014

Top 10 kommuner Stemmepct. Bund 10 kommuner Stemmepct.
Allerød 69,4 Læsø 44,9
Rudersdal 69,0 Frederikshavn 48,0
Furesø 68,0 Norddjurs 48,1
Hørsholm 66,9 Vesthimmerlands 48,3
Gentofte 66,7 Hjørring 48,5
Lyngby-Taarbæk 65,7 Lolland 49,4
Lejre 64,5 Aalborg 49,5
Fredensborg 63,5 Ishøj 49,8
Egedal 63,4 Mariagerfjord 50,3
Frederiksberg 62,9 Brøndby 50,3

Stemmeprocenten var højest i kommunerne nord for København. I Allerød var andelen af vælgere, der stemte, 69,4 pct. I Rudersdal Kommune stemte 69,0 pct., og i Furesø afgav 68,0 pct. af vælgerne deres stemme. Blandt de ti kommuner med højest stemmeprocent var Lejre på niendepladsen den eneste uden for Region Hovedstaden. I Lejre var stemmeprocenten 64,5 pct. Skanderborg Kommune havde med 61,1 pct. den højeste stemmeprocent vest for Storebælt.

Europavalg2014-800

Stemmeprocenten til Europa-Parlamentsvalgene har svinget omkring 50 pct. fra det første valg i 1979 til valget i 2004. Ved valget i 2009 var stemmeprocenten med 59,5 pct. af de stemmeberettigede højest, mens 56,3 pct. stemte ved det seneste valg i 2014.

Stemmeprocenterne ved Europa-Parlamentsvalgene kan findes i de statistiske årbøger fra fx 1983, 1995, 2006 og 2015.

For yderligere spørgsmål kontakt Magnus Nørtoft, 39 17 31 98, mnt@dst.dk