Gå til sidens indhold

Hvis der var 1.000 kr. i "skattekisten", hvor kom de så fra?

Hvor kommer skattekronerne i Danmark egentlig fra? Danmarks Statistik analyserer her en tusindkroneseddel fra skattekisten, som den så ud i 2017.

29. august 2017 kl. 12:39 - Opdateret 18. december 2018 kl. 12:52

 skatter2017

Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/SKAT  

Hvis det offentliges indtægter skaleres ned til 1.000 kr., så ville 534 kr. stamme fra personlige indkomstskatter, som dermed udgør størstedelen af de penge, der ryger ned i skattekisten.

Den næststørste sum kommer fra de to omsætningsafgifter: Moms og lønsumsafgift. Tilsammen beløber de sig til 215 kr. og 61 øre. Lønsumsafgiften, der typisk kommer fra virksomheder med momsfri aktiviteter, er med sine 8 kr. og 50 øre relativt beskeden sammenlignet med de 207 kr. og 10 øre, staten får ind i momsafgift.

Registreringsafgift for knap en 20'er

Afgifter af specielle varer, specielle transaktioner og specielle tjenester udgør den tredjestørste gruppe af skatter. Hvis man tog 1.000 kr. op ad skattekisten, så ville 90 kr. og 73 øre således stamme fra disse tre afgifter.

De tre specielle afgifter omfatter blandt andet registreringsafgift af motorkøretøjer, som alene udgør 19,91 kr. for hver gang 1.000 kr. lander i skattekisten.

Udover de tre specielle afgifter findes bl.a. en række afgifter på motorkøretøjer så som vægtafgifter, vejbenyttelsesafgift og miljøbidrag af biler. Tilsammen udgør disse afgifter på motorkøretøjer 11,93 kr.

Medielicens på størrelse med arveafgiften

For hver gang indholdet i skattekisten vokser med 1.000 kr., så kommer de 65 kr. og 74 øre fra selskabsskat mv. Pensionsafkastskat ville svare til 32 kr. og 18 øre, og ejendomsskatter ville i alt løbe op i 28 kr. og 37 øre.

Væsentlig mindre er både medielicensen og arveafgiften, der er omtrent lige store. Førstnævnte udgør 4 kr. og 42 øre ud af 1.000 skattekroner, mens sidstnævnte udgør 4 kr. og 35 kr.

Hvis der var 1.000 kr. i ”skattekisten,” hvor kom de så fra?

Skatter og afgifter Kroner
Personlige indkomstskatter 534,02
Moms og lønsumsafgift 215,61
Afgifter af specielle varer, transaktioner og tjenester 90,73
 Selskabsskat mv.  65,74
 Pensionsafkastskat  32,18
 Ejendomsskatter  28,37
 Afgift på motorkøretøjer  11,93
 Andre arbejdsmarkedsbidrag fra arbejdsgivere  5,48
 Medielicens  4,43
 Arveafgift  4,35
 Told og importafgifter  3,13
 Andet  4,04
 I alt  1.000