Gå til sidens indhold

Folke­pensionen fylder 60 år: Næsten hver femte dansker modtager nu pensionen

1. april har den danske folkepension eksisteret i 60 år, og i 2016 modtog 1,1 mio. personer pensionen. Andelen af folkepensionister er de seneste år steget mest i det nordligste Sjælland – mindst i de største byer. I flere kommuner er over 30 pct. af indbyggerne nu folkepensionister. Også i udlandet stiger antallet af modtagere af dansk folkepension.

31. marts 2017 kl. 15:00

Da folkepensionen trådte i kraft for 60 år siden modtog 384.000 personer ydelsen. Siden er antallet af folkepensionister i Danmark steget. De seneste år er antallet vokset fra 870.000 personer i 2008 til 1,1 mio. i 2016. Stigningen siden 2008 betyder, at andelen af folkepensionister blandt hele befolkningen er steget fra 15,8 pct. i 2008 til 19,2 pct. i 2016.

I hele perioden fra 2008 til 2016 har flere kvinder end mænd modtaget folkepension. I 2016 var 500.000 mænd og 600.000 kvinder på folkepension. Det skyldes primært, at kvinder lever længere end mænd.

Flere på folkepension

Andelen af befolkningen, som folkepensionisterne udgør, varierer mellem kommunerne. Men sammenligner man 2008 med 2016, er tendensen, at andelen af befolkningen på folkepension, er vokset over hele landet.

I 2008 var det kun i Læsø og Ærø Kommuner, at mere end hver fjerde indbygger var folkepensionist. I 2016 fik Læsø og Ærø følgeskab af Samsø, Langeland, Fanø, Odsherred, Lolland, Bornholm og Hørsholm Kommuner, hvor mere end hver fjerde beboer nu også var på folkepension.

Omvendt modtog under 16 pct. af befolkningen folkepension i 40 kommuner i 2008. I 2016 var det kun tilfældet i København, Århus, Ishøj og Frederiksberg Kommuner.andel af befolkningen på folkepension2008 og 2016

Anm: Figurerne er lavet på baggrund af statistikken for folkepension og befolkningsstatistikken

Kommuner med lavest andel folkepensionister

Kommune Andel i pct. 2008 Kommune Andel i pct. 2016
Ishøj 10,4 København 9,9
København 10,5 Aarhus 13,8
Egedal 11,9 Ishøj 15,1
Aarhus 12,0 Frederiksberg 15,9
Albertslund 12,0 Gladsaxe 16,1
Skanderborg 12,1 Odense 16,4
Høje-Taastrup 12,6 Høje-Taastrup 16,5
Solrød 12,8 Skanderborg 16,8
Favrskov 13,1 Hvidovre 16,8
Greve 13,5 Albertslund 16,9

Kommuner med højest andel folkepensionister

Kommune Andel i pct. 2008 Kommune Andel i pct. 2016
Ærø 26,5 Læsø 34,6
Læsø 25,3 Ærø 33,5
Langeland 24,6 Samsø 31,9
Samsø 23,7 Langeland 31,5
Lolland 21,2 Fanø 30,2
Odsherred 20,4 Odsherred 28,0
Hørsholm 20,3 Lolland 27,2
Bornholm 20,1 Bornholm 26,9
Guldborgsund 19,8 Hørsholm 25,4
Fanø 19,7 Guldborgsund 24,9

Stigning i langt de fleste kommuner

Fra 2008 til 2016 er andelen af befolkningen, der modtager folkepension, stort set steget i alle kommuner. Kun i København, Lyngby-Taarbæk og Rødovre Kommuner er andelen faldet og i alle tre kommuner under 1 procentpoint.

Til sammenligning er andelen af folkepensionister steget mest i ø-kommuner som Fanø (10,5 procentpoint), Læsø (9,3 procentpoint) og Samsø (8,2 procentpoint). Ser man bort fra øerne, har Odsherred Kommune oplevet den største stigning i andelen af indbyggere, der modtager folkepension. Her er stigning 7,6 procentpoint fra 20,4 pct. af befolkningen i 2008 til 28,0 pct. i 2016. Lige efter Odsherred ligger Gribskov Kommune, hvor andelen af folkepensionister er steget med 7,4 procentpoint fra 16,6 pct. i 2008 til 24,0 i 2016.

Overordnet gælder det, at andelen af folkepensionister blandt indbyggerne vokser langsomst i og omkring de store byer. I 17 kommuner er andelen af folkepensionister vokset med mindre end 3 procentpoint. Disse kommuner er de fire største byer (København, Århus, Odense og Aalborg) to jyske kommuner (Kolding og Horsens) og 11 kommuner omkring København.

 Udvikling i andelen på folkepension

Anm: Figurerne er lavet på baggrund af statistikken for folkepension og befolkningsstatistikken.

Flere folkepensionister i udlandet

Ligesom det samlede antal folkepensionister er antallet af modtagere af folkepension uden for Danmarks grænser også steget. I 2007 modtog 27.000 personer bosat i udlandet folkepension. I 2016 var antallet 46.900.

Stigningen i modtagere i udlandet kan ikke udelukkende forklares ved, at der er blevet flere folkepensionister i det hele taget. Andelen af folkepensionisterne, der ikke bor i Danmark, er steget fra 3,2 pct. i 2007 til 4,3 pct. i 2016.

folkepensionister i udlandet

De fleste modtagere af folkepension, der bor uden for Danmarks grænser, bor i vores nabolande, Sverige (12.800), Tyskland (6.200) og Norge (6.000).

I Spanien bor også en del folkepensionister. Disse personer er i højere grad flyttet ud af landet senere i deres liv, end dem, som bor tættere på Danmark, viser denne NYT fra Danmarks Statistik.

Om folkepension

Folkepensionsalderen har ændret sig gennem årene. I øjeblikket er den 65 år, men fra 2019 til og med 2022 sættes folkepensionsalderen gradvist op, så den i 2022 er 67 år.

Se antallet af folkepensionister fra 1984 til 2006

Se antallet af folkepensionister fra 2007 til 2016

Læs mere om, hvem der kan få folkepension på borger.dk.

Kontakt

Magnus Nørtoft
Telefon: 39 17 34 66