Gå til sidens indhold

Stadig flere amerikanere i Danmark (opdateret)

Både antallet af indvandrere og turister fra USA er højere nu end for ti år siden. Også antallet af ansatte i danske datterselskaber i USA ligger på et relativt højt niveau.

28. marts 2017 kl. 11:00 - Opdateret 1. august 2019 kl. 14:00

Denne artikel er 1. august 2019 opdateret med de nyeste tal.

9.338 amerikanske indvandrere bor i Danmark

1. januar 2019 boede 9.338 amerikanske indvandrere i Danmark. 1.167 af dem havde desuden dansk statsborgerskab. Antallet af amerikanske indvandrere er siden 2009 steget fra 6.617 til 9.338, dog er der et lille fald fra 2018 til 2019.

Indvandrere USA 2019

Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/FOLK2

Ud over de 9.338 indvandrere var der yderligere 729 efterkommere fra USA i Danmark i 2019, så der boede i alt 10.067 amerikanske indvandrere og efterkommere i Danmark 1. januar i år.

Af de 9.338 indvandrere med oprindelse i USA, der bor i Danmark, havde 2.616 ret til at være i Danmark, fordi de er studerede, 2.365 personer havde arbejdstilladelse, og 1.634 personer var blevet familiesammenført.

Amerikanske turister besøger i stigende grad Danmark

Siden 2009 er antallet af amerikanske overnatninger på bl.a. danske hoteller, campingpladser og feriecentre mere end fordoblet fra 360.200 overnatninger i 2009 til 786.900 i 2018.

Amerikanerne besøger især Region Hovedstaden, hvor 88 pct. af overnatningerne i 2018 fandt sted. Det er også her, stigningen i overnatninger har været størst – fra 320.600 overnatninger i 2009 til 696.300 i 2018.

turister USA 2019

Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/TURIST

Over 70.000 ansat i danske datterselskaber i USA

Antallet af personer, der er beskæftiget af danske virksomheders datterselskaber i USAfaldt i 2017 for første gang siden 2010.  I 2017, hvor de nyeste tal er fra, var antallet 74.100, hvilket er 600 færre end året før. Det er dog samtidig langt flere end de 57.900 personer i USA, der i 2010 var beskæftiget i en dansk virksomheds datterselskab. Før 2010 lå antallet af beskæftigede over 90.000 personer og var i 2009 oppe på 98.800. Det betydelige fald i 2010 skyldes hovedsageligt omstrukturering af en række datterselskabers ejerforhold, så de ikke længere indgik i statistikken.

Antallet af danske virksomheders datterselskaber i USA var 745 i 2017 – det næsthøjeste de seneste ti år. I 2016 var antallet af virksomheder højest i perioden med 763.

Du kan læse mere om amerikanske datterselskaber i Danmark og USA’s betydning for arbejdspladser i Danmark i analysen, Stor samhandel mellem Danmark og USA.datterselskaber 2019

Anm: Det betydelige fald i 2010 skyldes hovedsageligt omstrukturering af en række datterselskabers ejerforhold, så de ikke længere indgik i statistikken. Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/OFATS4.

Eksporten til USA udgjorde 136 mia. kr. i 2018

Danmark eksporterede varer og tjenester til USA til en værdi af 135,6 mia. kr. i 2018, mens importen udgjorde 69,5 mia. kr. Til sammenligning var den samlede danske eksport 1.212 mia. kr. i 2018, mens importen var på 1.102 mia. kr. Eksporten og importen til og fra USA udgjorde dermed henholdsvis 11 pct. og 6 pct. af den samlede eksport og import.

Den største eksportvare til USA var i 2018 kemikalier og kemiske produkter, som med 29,8 mia. kr. udgjorde 22,0 pct. af den samlede eksport til USA. Derudover bidrog varer købt eller solgt i udlandet i forbindelse med forarbejdning i udlandet med 33,3 mia. kr. Den største post på tjenesteeksporten var søtransport og særligt transport af gods, som udgjorde 17,3 pct. af den samlede eksport til landet eller 23,5 mia. kr.

Søtransport fyldte også meget i importen. Med en værdi på 19,0 mia. kr. udgjorde søtransporten 27,4 pct. af importen. Men hvor Danmarks tjenesteeksport af søtransport næsten udelukkende bestod af godstransport, var importen præget af hjælpetjenester. Hjælpetjenester til søtransport indeholder bl.a. havnetjenester, ompakning af varer, logistik og udgifter til fx passage af kanaler.

Tabel 1 Handlen med udvalgte varer og tjenester mellem Danmark og USA i 2018

 

Import fra USA

Eksport til USA

 

Mia. kr.

Pct.

Mia. kr.

Pct.

Betalingsbalancens varer og tjenester i alt

69,5

100,0

135,6

100,0


Varer i alt

22,6

32,5

91,0

67,2


Varer i alt som krydser grænsen

19,0

27,3

56,5

41,7

 

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

1,6

2,3

3,0

2,2

 

Råstoffer, ikke spiselige, undt. brændsel

1,2

1,7

0,4

0,3

 

Kemikalier og kemiske produkter

2,8

4,1

29,8

22,0

 

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

1,0

1,4

2,0

1,5

 

Maskiner, undt. transportmidler

3,6

5,2

12,3

9,1

 

Transportmidler

1,0

1,5

1,0

0,7

 

Færdigvarer og andre varer

3,6

5,2

6,2

4,6

 

Mineral, brændsels- og smørestoffer o.l.

3,5

5,0

1,6

1,2

 

Skibe, fly mv.

0,7

1,1

0,0

0,0

 

Aktiviteter i udlandet og korrektioner1

3,6

5,2

34,5

25,4

 

Bunkring og proviantering

2,7

..

..

..

 

Varer købt eller solgt i udlandet i forb. med forarbejdning i udlandet

3,3

..

33,3

.. 

 

Andre korrektioner

-2,4

..

-7,2

..

 

Merchanting

..

..

8,3

..

 

 - Merchanting, salg af merchantingvarer i udlandet

..

..

25,4

..

 

 - Merchanting, købspris for salg af merchantingvarer i udlandet (negativ eksport)

..

..

-17,1

..

 

 

Tjenester i alt

46,9

67,5

44,5

32,8

 

Forarbejdningstjenester mv.

2,0

2,9

0,5

0,4

 

Søtransport

19,0

27,3

23,5

17,3

 

 - Person

..

..

0,0

0,0

 

 - Gods

2,9

4,2

23,2

17,1

 

 - Hjælpevirksomhed

16,1

23,1

0,3

0,2

 

Lufttransport

1,2

1,7

2,0

1,5

 

Øvrig transport

0,5

0,7

0,6

0,4

 

Rejser

4,7

6,8

3,0

2,2

 

Bygge- og anlægstjenester

1,6

2,3

..

..

 

Forsikrings- og finansielle tjenester

0,6

0,8

0,3

0,2

 

Royalties og licenser

1,4

2,0

3,8

2,8

 

Telekom.- og computertjenester mv.

4,0

5,8

3,3

2,4

 

Andre forretningstjenester

11,3

16,3

6,0

4,4

 

Øvrige tjenester

0,5

0,8

..

..

 

Anm: Denne tabel er baseret på samlede udenrigshandel med varer, samt betalingsbalancen.
1Der er forskelle mellem varebegrebet anvendt i udenrigshandel med varer og betalingsbalancen. Forskellene er begrundet i, at de to statistikopgørelser er baseret på forskellige internationale retningslinjer. Se www.dst.dk/bopdok for dokumentation.
Kilde: www.statistikbanken.dk/UHV3www.statistikbanken.dk/UHTX og særkørsel.

Kontakt:

Indvandrere: Dorthe Larsen, afdelingsleder, 39 17 33 07, dla@dst.dk
Turister: Else-Marie Rasmussen, fuldmægtig, 39 17 33 62, emr@dst.dk
Datterselskaber: Niels Jon Mortensen, specialkonsulent, 39 17 31 07, jmo@dst.dk
Samhandel: Mads Møller Liedig, afdelingsleder, 39 17 34 78, mml@dst.dk 
 

 

Kontakt

Magnus Nørtoft
Telefon: 39 17 34 66