Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Flere og flere virksom­heder melder om mangel på arbejds­kraft

VVS’ere, el-installatører og it-konsulenter melder oftest om mangel på arbejdskraft, viser tal fra Danmarks Statistik.

1. marts 2017 kl. 15:30

Flere politiske partier forudser i øjeblikket flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og Socialdemokratiet vil rekruttere arbejdskraft i Sydeuropa for at sikre, at der er nok kvalificeret arbejdskraft i Danmark i de kommende år.

Danmarks Statistik belyser flere gange om året, i hvilken grad virksomhederne har svært ved at rekruttere medarbejdere.

Her svarer særligt VVS- og blikkenslagerforretninger, el-installatører og it-konsulenter, at de mangler arbejdskraft. I gennemsnit over det seneste år meldte 26 pct. af VVS- og blikkenslagerforretningerne, 25 pct. af el-installatørerne og 24 pct. af it-konsulenterne, at de oplevede mangel på arbejdskraft, der begrænsede deres produktion.

Mangel på arbejdskraft i de hårdest ramte brancher

Anm.: Figuren bygger på data fra statistikkerne for produktionsbegrænsninger i henholdsvis Industrien, Bygge- og anlægsvirksomheder og Serviceerhverv. Kurverne er udglattet med et såkaldt Hodrick-Prescott filter, faktor 2.

På de følgende pladser på listen over brancher med oplevede flaskehalse kommer anlægsentreprenører, rådgivning, forskning og anden videnservice samt anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed. I disse brancher svarede henholdsvis 23, 22 og 21 pct. af virksomhederne, at de manglede arbejdskraft. På baggrund af kommentarer i indberetningerne fra virksomhederne antager Danmarks Statistik, at der hovedsageligt er tale efterspørgsel efter specialiseret arbejdskraft.

Samtidig er antallet af ledige stillinger i den private sektor steget fra 2013 til 2016. I 2013 var der på en given dag i gennemsnit omkring 20.000 ledige stillinger i Danmark. I 2016 var antallet omkring 30.000, viser Danmarks Statistiks opgørelse.

Virksomhedernes oplevelse af manglen på arbejdskraft har i øvrigt været stigende i de fleste brancher de seneste år. 

For spørgsmål angående data: Erik Slentø, specialkonsulent, 39 17 30 88

Kontakt

Magnus Nørtoft