Gå til sidens indhold

Flere og flere virksom­heder melder om mangel på arbejds­kraft

VVS’ere, el-installatører og it-konsulenter melder oftest om mangel på arbejdskraft, viser tal fra Danmarks Statistik.

1. marts 2017 kl. 15:30

Flere politiske partier forudser i øjeblikket flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og Socialdemokratiet vil rekruttere arbejdskraft i Sydeuropa for at sikre, at der er nok kvalificeret arbejdskraft i Danmark i de kommende år.

Danmarks Statistik belyser flere gange om året, i hvilken grad virksomhederne har svært ved at rekruttere medarbejdere.

Her svarer særligt VVS- og blikkenslagerforretninger, el-installatører og it-konsulenter, at de mangler arbejdskraft. I gennemsnit over det seneste år meldte 26 pct. af VVS- og blikkenslagerforretningerne, 25 pct. af el-installatørerne og 24 pct. af it-konsulenterne, at de oplevede mangel på arbejdskraft, der begrænsede deres produktion.

Mangel på arbejdskraft i de hårdest ramte brancher

Anm.: Figuren bygger på data fra statistikkerne for produktionsbegrænsninger i henholdsvis Industrien, Bygge- og anlægsvirksomheder og Serviceerhverv. Kurverne er udglattet med et såkaldt Hodrick-Prescott filter, faktor 2.

På de følgende pladser på listen over brancher med oplevede flaskehalse kommer anlægsentreprenører, rådgivning, forskning og anden videnservice samt anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed. I disse brancher svarede henholdsvis 23, 22 og 21 pct. af virksomhederne, at de manglede arbejdskraft. På baggrund af kommentarer i indberetningerne fra virksomhederne antager Danmarks Statistik, at der hovedsageligt er tale efterspørgsel efter specialiseret arbejdskraft.

Samtidig er antallet af ledige stillinger i den private sektor steget fra 2013 til 2016. I 2013 var der på en given dag i gennemsnit omkring 20.000 ledige stillinger i Danmark. I 2016 var antallet omkring 30.000, viser Danmarks Statistiks opgørelse.

Virksomhedernes oplevelse af manglen på arbejdskraft har i øvrigt været stigende i de fleste brancher de seneste år. 

For spørgsmål angående data: Erik Slentø, specialkonsulent, 39 17 30 88

Kontakt

Magnus Nørtoft
Telefon: 39 17 34 66