Gå til sidens indhold

1.800 kunne have været omfattet af seks-år uddannelses­loftet i 2016

Næsten tre ud af fire af dem, der i 2016 kunne have været omfattet af det totale uddannelsesloft, ville også have været omfattet af det nye lempeligere uddannelsesloft.

7. februar 2017 kl. 11:19

Uddannelsesloftet gjorde det i første omgang ikke tilladt at tage en ny videregående uddannelse, hvis man allerede havde en på samme eller højere niveau. I januar blev loftet dog revideret, så det fra sommeren 2017 er muligt at tage en ny uddannelse, når der er gået seks år, fra man afsluttede den første.
En ny opgørelse fra Danmarks Statistisk viser, hvor mange der kunne være blevet påvirket af de forskellige udgaver af uddannelsesloftet, hvis det havde været gældende i 2016.
I 2016 påbegyndte i alt 102.000 personer en videregående uddannelse. 2.500 af dem kunne have været omfattet af regeringens totale uddannelsesloft, idet de allerede havde en uddannelse på samme eller højere niveau. 1.800 af de personer kunne desuden være blevet omfattet, hvis det nye reviderede uddannelsesloft var trådt i kraft. Det svarer til 72 pct. af de 2.500 personer.

Studerende med tidligere uddannelse.
Flest personer, der påbegyndte en mellemlang videregående uddannelse, kunne være blevet påvirket af både det tidligere og det nuværende uddannelsesloft. Små 900 af dem, der startede på en mellemlang videregående uddannelse i sommeren 2016, havde afsluttet en anden uddannelse på samme eller højere niveau i de seks år, der gik forud.
Uddannelsesloftet dispenserer for en række uddannelser, hvor der er høj grad af jobsikkerhed. Udvælgelsen af disse uddannelser vurderes hvert år. I 2017 er 25 uddannelsesretninger på listen, og de er trukket fra i vores opgørelse. Opgørelsen tager ikke højde for eventuelle andre dispensationsregler. 

10 mest populære uddannelser blandt dem, der i 2016 startede på en ny uddannelse

Ny uddannelse 2016 Tidligere afsluttet uddannelse indenfor 6 år Tidligere afsluttet uddannelse i alt
Folkeskolelærer 129
205
Pædagog 90
135
Multimediedesigner
75
84
Jura, bachelor 67
75
Sygeplejerske 57
88
Socialrådgiver
56
123
Polititjenestemand 55
61
Medicin, bachelor 49 54
Datamatiker 44 55
Finansøkonom 38 54

Studerende på videregående uddannelser

Ny uddannelse 2016 Indenfor 6 år For mere end 6 år siden Studerende i alt
Mellemlange videregående uddannelser 886
428
32347
Bacheloruddannelser 412
54
28631
Korte videregående uddannelser 372
151
12951
Lange videregående uddannelser 122
65
28027
Videregående uddannelser i alt 1792
698
101956 

Forbehold:

Opgørelsen dækker alene ordinære uddannelser. Ph.d’er er dog ikke med.

2016 forstås her som studieåret 2016, der går fra okt. 2015 til okt. 2016.