Gå til sidens indhold

Mindst risiko for at miste jobbet i Østsjælland

Østsjællændere i områderne omkring Køge og Roskilde har lige nu den mindste risiko for at miste jobbet. Hvis man samtidig er kvinde, ansat i det offentlige og har en videregående uddannelse, ser fremtiden på arbejdsmarkedet ifølge en ny analyse endnu mere sikker ud.

Billede af kvindelig ansat i sundhedssektoren. Ansatte i denne sektor er blandt de, der har den laveste risiko for at miste arbejdet.

18. november 2009 kl. 0:00

Er du kvinde, over 40 år, ansat i det offentlige, bosiddende i området omkring Køge eller Roskilde og har en videregående uddannelse, kan du sove roligst om natten i forhold til andre i befolkningen. Du passer nemlig perfekt med, hvem der lige for tiden har den mindste risiko for at miste sit job.

Omvendt kan du godt være bekymret, hvis du er mand, mellem 16 og 24 år, ansat i branchen bygge og anlæg, bosiddende på Bornholm og med en folkeskoleeksamen som din højeste uddannelse. Det er nemlig den gruppe, der har den største risiko for at blive arbejdsløs.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, som i en analyse har sat fokus på udviklingen i ledigheden gennem nye begreber som bl.a. ledighedsrisiko og den forventede varighed af ledighedsforløbene for dagpengeberettigede.

I analysen, der altså fortæller, at bornholmere lige nu har den største risiko for at blive ledige, kan man også se, at vestjydernes risiko for at stå uden job er steget mest, nemlig hele 183 pct. - altså næsten en tredobling - siden ledigheden nåede sit laveste niveau i nyere tid i juni 2008.

- Ledigheden lå på det laveste niveau i Vestjylland i 2008. Den er siden steget meget. Det slår naturligvis også igennem med en stor stigning i ledighedsrisikoen, forklarer arbejdsmarkedsforsker Per Kongshøj Madsen fra Aalborg Universitet.

Bornholm har flest ledige
Bornholmerne, der tegner sig for landets højeste ledighedsprocent på 6,0 pct., har modsat vestjyderne haft den mindste stigning i risikoen for at blive ledig med lidt over en fordobling. Dette skal ses i lyset af, at der på Bornholm i forvejen har været væsentlig flere ledige end i andre landsdele.

Risikoen for at blive ledig har derfor længe været forholdsvis høj på solskinsøen, hvilket gør, at selve risikoen for at miste arbejdet altså ikke er steget i samme grad som andre steder i landet.

Der er store forskelle i ledighedsrisikoen mellem de forskellige befolkningsgrupper. Fx er risikoen for at blive ledig størst for aldersgruppen 16-24 år, ligesom medlemmer af a-kassen Træ-Industri-Byg (TIB) har den højeste risiko for at miste arbejdet i forhold til medlemmer af andre a-kasser.

Ledighedsrisiko og forventet varighed for ledighedsforløb


Forventet varighed af arbejdsløshed
Udover begrebet ledighedsrisiko introduceres et andet begreb også i den nye analyse fra Danmarks Statistik. Det drejer sig om den forventede varighed af ledighedsforløbene, som afspejler, hvor lang tid man som nyledig kan forvente at være arbejdsløs baseret på det aktuelle afgangsmønster fra ledighed. Her er der også forskel mellem de forskellige befolkningsgrupper.

En ledig borger i Danmark kan i gennemsnit forvente at være ledig i 16 uger og 2 dage. Der er ikke stor forskel på nyledige mænds og kvinders forventede tid som ledige, men derimod tydelig forskel mellem de forskellige aldersgrupper.

De nyledige 50-59-årige har således den største forventede varighed som arbejdsløse med lidt over 18 uger, mens de 25-29-årige har den korteste forventede varighed af ledighedsforløbene med under 14 uger.

Sundhedsområdet mindst ramt af krisen
Forskellen er også markant blandt nyledige medlemmer af en a-kasse. Medlemmer af 3F har således en forventet ledighedsperiode på over 17 uger. I modsatte ende af skalaen finder vi medlemmer af Danske Sundhedsorganisationer (fx sygeplejersker, jordemødre, ergoterapeuter mv.), der som nyledige forventes at være ledig i under 9 uger.

- Der er ingen tvivl om, at det sundhedsfaglige område er et af de områder, der er mindst ramt af finanskrisen. Der har længe været stor efterspørgsel efter arbejdskraft i sundhedssektoren, og derfor kommer man her hurtigere i arbejde igen end i andre brancher. Risikoen for at blive ledig som offentligt ansat er også fortsat meget lav, siger arbejdsmarkedsforsker Per Kongshøj Madsen.

Ansatte i det offentlige har mindre end en femtedels risiko for at blive arbejdsløse som ansatte i bygge- og anlægssektoren.

Hvis du vil videre...

Læs mere om udviklingen i ledigheden i publikationen Arbejdsløshed - ny analyse af ledighedsforløb, der udkom i dag.

Læs Nyt fra Danmarks Statistik, der også udkom i dag, om samme emne.Foto: Ingram.

Denne artikel er offentliggjort 18. november 2009.

Kontakt

Presse
Telefon: 39 17 30 70