Gå til sidens indhold

Eksporten til de muslimske lande i 2005

Danmark eksporterede varer til den muslimske verden for 14,8 mia. kr. i 2005, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det er en stigning på 3,9 pct. i forhold til året før. Samme år købte Danmark varer fra den muslimske verden for 14,9 mia. kr.

8. februar 2006 kl. 0:00

Sagen om Muhammed-tegningerne har på det seneste sat fokus på de danske handelsforbindelser med de muslimske lande. De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at Danmark eksporterede varer for 14,8 mia. kr. i 2005 til de 57 lande, som er medlem af Den islamiske Konferenceorganisation, OIC. Samme år købte Danmark varer af disse lande for 14,9 mia. kr.

I  2005 steg vareeksporten til OIC-landene med 3,9 pct. og set over de seneste fem år er afsætningen vokset med 4,8 pct. om året. Dette skal dog sammenholdes med, at hele Danmarks vareeksport steg med 12,3 pct. til 508,0 mia. kr. i 2005. I løbet af de seneste fem år er afsætningen af danske varer til udlandet samlet set vokset med 7,2 pct. årligt. 

Vareeksporten til OIC-landene udgør 2,9 pct. af den samlede danske vareeksport og de danske varer afsættes hovedsageligt til OIC-landene i Mellemøsten samt Tyrkiet, Indonesien og Malaysia.

Det er hovedsageligt fødevarer, kemiske produkter og maskiner til industri, som vi eksporterer til OIC-landene. De største, enkelte varegrupper, som vi eksporterer, er mejeriprodukter, medicinalprodukter, kraftmaskiner og motorer samt forskellige specialmaskiner til industrien.

Selvom eksporten til OIC-landene som nævnt kun udgør 2,9 pct. af den samlede danske eksport af varer, er der dog visse varegrupper, hvor afsætningen til OIC-landene har større betydning. Således afsættes 13,6 pct. af den samlede eksport af mejeriprodukter netop til OIC-landene. Samtidig udgør OIC-landene også et betydeligt dansk marked for medicinalprodukter og specialmaskiner til industrien.

Tabel 1. Vareeksporten til OIC-landene, fordelt på udvalgte lande. Mio. kr.

2004 2005 Ændring, pct. Andel af samlede
dansk eksport
Gns. årlig ændring,
2000-2005
mio. kr. mio. kr. pct. pct. pct.
Alle lande i alt 452 400 508 027 12,3 100 7,2
OIC-lande i alt 14 263 14 825 3,9 2,92 4,8
Tyrkiet 1 871 2 345 25,4 0,46 9,2
Saudi Arabien 2 139 2 147 0,4 0,42 2,8
De Forenede Arabiske Emirater 1 428 1 430 0,1 0,28 5,1
Iran 1 274 1 266 -0,6 0,25 22,4
Malaysia 690 768 11,3 0,15 -2
Egypten 720 703 -2,4 0,14 -11,8
Pakistan 324 630 94,7 0,12 29,4
Nigeria 465 578 24,3 0,11 8,3
Kuwait 530 526 -0,8 0,1 6,1
Indonesien 466 519 11,3 0,1 3
Algeriet 446 349 -21,8 0,07 14,4
Libanon 358 319 -11,1 0,06 -2
Qatar 129 248 92,4 0,05 18,3
Oman 248 239 -3,5 0,05 4,7
Jordan 259 233 -10,2 0,05 -3,2
Yemen 230 226 -1,7 0,04 2,8
Libyen 261 221 -15,2 0,04 15
Irak 334 220 -34 0,04 6,1
Syrien 167 203 21,7 0,04 7,4
Marokko 310 199 -35,9 0,04 -4,7
Kasakhstan 253 187 -26 0,04 21,2
Bangladesh 185 160 -13,6 0,03 -6,3
Sudan 118 156 32,2 0,03 20,8
Tunesien 119 141 18,8 0,03 0,4
Bahrain 127 122 -3,6 0,02 -1,1

 

Note: Det er de 25 lande med størst dansk vareeksport som er vist i tabellen.

 

Tabel 2. Vareeksporten til OIC-landene fordelt på SITC-grupper. Mio. kr.
SITC
2004
2005
Ændring
Andel af eksport
til OIC-landene
OICs andel af
dansk eksport
til alle lande*
mio. kr. mio. kr. pct. pct. pct.
I alt 14 263 14 825 3,9 100 2,9
0 Næringsmidler og levende dyr 3 215 3 260 1,4 22 4
heraf kød og kødvarer (SITC 01) 272 252 -7,4 1,7 0,9
heraf mejeriprodukter (SITC 02) 1 716 1 643 -4,2 11,1 13,6
1 Drikkevarer og tobak 96 96 0,2 0,6 1,8
2 Råstoffer, ikke spiselige (undt. brændsel) 296 268 -9,3 1,8 1,5
3 Mineral. brændsels- og smørestoffer o.l. 38 202 425,6 1,4 0,4
4 Anim. og veg. olier, fedtstoffer og voks 62 91 46,5 0,6 3,5
5 Kemikalier og kemiske produkter 3 441 3 246 -5,7 21,9 4,6
heraf medicinske og farmaceutiske produkter (SITC 54) 2 266 2 074 -8,5 14 5,3
6 Bearbejdede varer, hovedsaglig halvfabrikata 639 639 0 4,3 1,3
7 Maskiner og transportmidler 5 176 5 743 11 38,7 4,1
heraf kraftmaskiner og motorer (SITC 71) 501 679 35,6 4,6 3,3
heraf specialmaskiner til forskellige industrier (SITC 72) 1 673 2 079 24,3 14 12,9
heraf maskiner og -tilbehør til industrien i.a.n. (SITC 74) 1 441 1 333 -7,5 9 4,1
heraf apparater til telekomm., lydoptagelse og -gengivelse (SITC 76) 433 399 -7,9 2,7 1,7
8 Bearbejdede varer i.a.n. 1 162 1 154 -0,6 7,8 1,4
heraf møbler og dele dertil (SITC 82) 146 177 21,5 1,2 0
heraf beklædningsgenstande og -tilbehør (SITC 84) 116 150 29,7 1 0
heraf tekniske og videnskabelige instrumenter i.a.n. (SITC 87) 465 464 -0,2 3,1 3,3
9 Diverse varer og transaktioner i.a.n. 139 126 -9,3 0,9 1,6

* OIC-landenes andel af den samlede danske vareeksport til alle lande af den respektive varegruppe

Baggrund
Organization of the Islamic Conference (OIC) består af følgende 57 lande:
Afghanistan, Albanien, Algeriet, Aserbajdsjan, Bahrain, Bangladesh, Benin, Brunei, Burkino Faso, Cameroun, Tchad, Comorerne, Djibouti, Egypten, Gabon, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Indonesien, Iran, Irak, Jordan, Kasakhstan, Kuwait, Kirgisistan, Libanon, Libyen, Malaysia, Maldiverne, Mali, Mauretanien, Marokko, Mozambique, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, De Palæstinensiske selvstyreområder, Qatar, Saudi Arabien, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Surinam, Syrien, Tadsjikistan, Togo, Tunesien, Tyrkiet, Turkmenistan, Uganda, Forenede Arabiske Emirater, Usbekistan, Yemen, Elfenbenskysten

For yderligere oplysninger om OIC: www.oic-oci.org

Vil du vide mere?
Kontakt Søren Rich på tlf. 39 17 33 36.

 

 

 

 

Kontakt

Presse