Gå til sidens indhold

Dansk Branchekode 2007

Branchekoden DB07 afløste 1. januar 2008 den tidligere version, DB03. Branchekoden er en 6-cifret kode, som kategoriserer brancher og erhvervsgrupper efter internationale retningslinjer.

Baggrunden for, at der er kommet ny branchekode i Danmark, er, at branchekoderne på FN- og EU-niveau er blevet revideret, og at Dansk Branchekode er blevet opdateret til den aktuelle erhvervsstruktur. Danmarks Statistik har stået for dette arbejde.

Der er tale om en gennemgående revision, hvor strukturen i Dansk Branchekode er blevet væsentligt ændret.

Grundig beskrivelse
Dansk Branchekode 2007 rummer bl.a. grundige beskrivelser af, hvad de enkelte branchekoder omfatter, og en vejledning i, hvordan man finder frem til den rigtige branchekode for virksomheder. DB07 beskriver også de standardgrupperinger, der bruges ved publicering af statistik.

En præcis kategorisering af virksomheder i brancher er vigtig for bl.a. forskere, analytikere, studerende og statistikere i forbindelse med afgrænsning af brancher og virksomheder - fx i økonomiske analyser.

Endvidere benyttes branchekoderne i stigende grad til administrative formål af virksomheder og offentlige myndigheder.

Nyttigt opslagsværk
DB07 er frit tilgængelig som pdf. Den trykte bog er udsolgt og vil ikke blive genoptrykt.

Få mere at vide om Dansk Branchekode 2007www.dst.dk/db07. Her findes også nøgler mellem DB03 og DB07 samt standardgrupperinger, som benyttes ved offentliggørelse af flere statistikker.

Branchebogen er blevet redigeret/opdateret flere gange. Alle tilføjelser og rettelser, markeret med gult i den nye version, samt alt, der er slettet, er dokumenteret i pdf-filen "Rettelser i Branchebogen", som findes på www.dst.dk/db07.
 
Pr. 1. januar 2013 er tre brancher (42.10.00, 42.20.00 og 42.90.00) blevet erstattet af syv nye brancher. Se www.dst.dk/db07 for yderligere information om ændringerne.

9. september erstattes én branche (47.91.10) af otte nye brancher af hensyn til statistik om dansk detailhandel. Yderligere oplysninger findes også www.dst.dk/db07

Dansk Branchekode

Kolofon

Dansk Branchekode
Erhvervsliv
ISSN: 1902-925X
ISBN: 978-87-501-2055-1
Udgivet: 22. august 2007 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Birgit Nielsen
Telefon: 39 17 38 69

Dansk Branchekode 2003

DB03 var gældende som dansk branchekode fra 1. januar 2003 til d. 1 januar 2008, hvor den blev erstattet af DB07.

DB03 er en seks-cifret kode, som kategoriserer brancher og erhvervsgrupper efter internationale retningslinier, så man sikrer at en bestemt aktivitet placeres i samme branche, uanset hvor i Europa kategoriseringen finder sted. En præcis kategorisering af brancherne er vigtig for bl.a. forskere og analytikere i forbindelse med afgrænsning af en branche i fx økonomiske analyser.

Dansk Branchekode 1993 (2.udgave 1996)

Dansk Branchekode 1993 (DB93) er en 6-cifret branchenomenklatur, der først og fremmest er udarbejdet med henblik på statistisk brug. DB93 giver regler og retningslinier for hvordan enheder kategoriseres i en branche, så det sikres at placeringen i erhvervsgrupper foretages på en ensartet måde.

Ved EU-rådsforordning af 9. oktober 1990 blev det besluttet, at EU-medlemslande skulle benytte en fælles branchenomenklatur NACE Rev. 1 fra 1993.

Den tidligere danske branchegruppering - Danmarks Statistiks Erhvervsgrupperingskode 1977 (DSE77) - var en underopdeling af FN's branchenomenklatur ISIC Rev. 2. Den nye ISIC Rev. 3 er ikke helt sammenfaldende med NACE Rev. 1, men kan dog dannes herudfra. DB93 er fremkommet ved en underopdeling af NACE Rev. 1 og DB93 2. udgave er mere detaljeret end DSE77, idet den indeholder 810 brancher mod 579 i DSE77.

Efter udgivelsen af første udgave af DB93 er der foretaget justeringer af NACE Rev. 1, der er grundlaget for DB93. Bl.a. derfor udgives denne 2. udgave af DB93. Ændringerne i NACE Rev. 1 har betydet nedlæggelse af 10 NACE-grupper, og ændringerne er indarbejdet i 2. udgave. På grundlag af erfaringer fra brugen af DB93 er et mindre antal 6-cifrede danske underopdelinger nedlagt eller slået sammen i den nye udgave. endvidere er der oprettet en række nye underopdelinger i hovedgruppe 65 (pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed).

I denne 2. udgave er der tilføjet et nyt afsnit med Danmarks Statistiks forskellige standardaggregeringsniveauer, der har anvendelse ved publicering af officiel statistik fra Danmarks Statistik. Den nye udgave indeholder desuden en oversigt over brancheteksterne på engelsk. Endvidere er beskrivelserne af de enkelte brancher ajourført på grundlag af den endelige udgave af EU's produktnomenklatur, CPA, og på grundlag af konkrete beslutninger om brancheplaceringer fra EU's forvaltningskomite på området.

DB93 2. udgave er gældende dansk branchenomenklatur fra 1. januar 1996.

Dansk Branchekode

Kolofon

Dansk Branchekode
Erhvervsliv
ISSN: 1902-925X
ISBN: 87-501-0940-5
Udgivet: 31. december 1995 kl. 09:00
Kontaktinfo:
Birgit Nielsen
Telefon: 39 17 38 69

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig