Gå til sidens indhold

Landbrugsstatistik 1998

Serien indeholder tekst og tabeller, der redegør for landbruget i de pågældende år.

I løbet af de første ca. 10 årgange udvides emneområderne gradvist til bl.a. at omfatte landbrugsarealets størrelse og anvendelse, høstudbytte fordelt på afgrøder, husdyrbestand (kvæg, svin, heste, får, høns), gødningsforbrug, animalske og vegetabilske landbrugsprodukter, landbrugets arbejdskraft (mængde og art af ansatte), lønforhold, maskiner og anlæg, salg af landbrugsejendomme (1939-1962), investeringer og andre økonomiske forhold.

Fra og med 1999 er publikationen udkommet med titlen Landbrug

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.