Gå til sidens indhold

Dansk erhvervsliv i internationalt perspektiv

Publikationen analyserer tre forskellige aspekter af globaliseringens påvirkning af dansk erhvervsliv.
De tre områder er:

1. Udenlandsk ejede firmaer i Danmark.
2. Danske firmaers datterselskaber i udlandet.
3. Danske firmaers outsourcing til lavtlønslande.

Analysen viser, at Danmark i vidt omfang deltager i den internationale arbejdsdeling: Udenlandske firmaer er i stigende omfang aktive i Danmark, mens danske firmaer på flere forskellige måder udnytter globaliseringens muligheder.

Væsentlige pointer
Nogle af de vigtigste pointer fra analysen følger her i punktform:
  • Udenlandsk ejede virksomheder udgør én pct. af det samlede antal firmaer i den private sektor, men de har næsten 20 pct. af den samlede omsætning.
  • I Københavns Amt står udenlandsk ejede firmaer for mere end 30 pct. af omsætningen i den private sektor.
  • I løbet af de sidste tre år har hvert fjerde firma i industrien outsourcet en eller flere processer til lavtlønslande.
  • Outsourcende firmaer oplever et mindre fald i antallet af ansatte, stigende lønudgifter for de ansatte i Danmark og markant vækst i omsætningen i forhold til de virksomheder som ikke har outsourcet.
  • Hovedparten af de ansatte i de danske datterselskaber er ansat inden for servicesektoren. Alene branchen forretningsservice (bl.a. finansiering, it-service, konsulentvirksomhed, vagt og rengøring) beskæftiger 40 pct. af de ansatte i datterselskaberne.


Dansk erhvervsliv i internationalt perspektiv

Kolofon

Dansk erhvervsliv i internationalt perspektiv
Erhvervsliv
ISBN: 87-501-1505-7
Udgivet: 27. januar 2006 kl. 09:30
Antal sider: 45
Kontaktinfo:
Charlotte Spliid Hansen
Telefon: 39 17 31 77

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig