Gå til sidens indhold

Familie og arbejdsliv

Publikationen ser nærmere på sammenhængen mellem familiestatus og tilknytning til arbejdsmarkedet.
Analysen begrænser sig til at se på befolkningen i aldersgruppen 25-49 år. Personer i denne aldersgruppe er i stort omfang aktive på arbejdsmarkedet.

Samtidig befinder de fleste børn sig i en familie, hvor forsørgeren eller forsørgerne er 25-49 år.

Familie og arbejdsliv stiller en række spørgsmål og besvarer dem i fem kapitler:

 • Kapitel 1 sammenfatter de væsentligste resultater (se nedenfor).
 • Kapitel 2 beskriver nogle grundlæggende sammenhænge mellem tilknytning til arbejdsmarkedet og familiestatus 1984 og 2004.
 • Kapitel 3 ser nærmere på 25-49-årige par. Hvad betyder antallet af børn for mandens og kvindens tilknytning til arbejdsmarkedet? Er der sket en udvikling siden 1984? Har mandens løn betydning for den kvindelige partners beskæftigelse?
 • Kapitel 4 ser på topledere. Hvor mange topledere findes der i den relevante aldersgruppe? Hvad er deres familiestatus? Har de børn i samme grad som andre? Danner de par med andre topledere?
 • Kapitel 5 handler om jobløse par. Dvs. par, hvor hverken manden eller kvinden er i beskæftigelse. Hvor mange par af den type findes der? Hvilken uddannelsesbaggrund har manden og kvinden? Er der i større eller mindre grad børn i sådanne familier end i andre familier?
De vigtigste resultater
Her følger nogle af konklusionerne fra Familie og arbejdsliv i punktform:
 • Enlige mænd med børn er i langt højere grad beskæftigede end enlige kvinder med børn.
 • Der var flere børnefamilier, hvor både manden og kvinden var beskæftigede, i 2004 end i 1984.
 • Kombinationen af en mand beskæftiget i den private sektor og kvinden i den offentlige sektor er mest udbredt i børnerige familier.
 • Børnerige familier har et højt uddannelsesniveau.
 • Kvindelige topledere i aldersgruppen 25-49-år er i større omfang enlige end mandlige 25-49-årige topledere.
 • Mandlige topledere har i højere grad børn end kvindelige topledere.
 • Topledere foretrækker topledere.


Familie og arbejdsliv

Hent som pdf

Familie og arbejdsliv

Kolofon

Familie og arbejdsliv
Erhvervsliv
ISBN: 87-501-1504-9
Udgivet: 29. december 2005 kl. 09:30
Antal sider: 32
Kontaktinfo:
Pernille Stender
Telefon: 39 17 34 04

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig