Gå til sidens indhold

Befolkningens uddannelsesniveau

Har du behov for at analysere sammensætningen af den danske befolkning? Har du behov for at forstå de dynamikker, der præger uddannelsen herhjemme? Så er der mange gode svar at hente i Befolkningens uddannelsesniveau.
Befolkningens uddannelsesniveau beskriver i tal og tekst befolkningens uddannelse med udgangspunkt i opgørelsen over befolkningens højeste fuldførte uddannelse.

Publikationen indeholder foruden tekstafsnittene en række figurer og tabeller, der skaber overblik over alle tallene, og den er bygget klart og overskueligt op i fem kapitler:

1. kapitel definerer termer brugt i dansk og international sammenhæng.
2. kapitel beskriver befolkningens uddannelsesniveau i 2003.
3. kapitel gennemgår udviklingen i uddannelsesniveauet fra 1983 til 2003.
4. kapitel viser tre forskellige målinger af uddannelsesniveauet, bl.a. for 25-34-årige.
5. kapitel ser på sammenhængen mellem uddannelsesniveau og fænomener som indkomst, indkomsterstattende ydelser og geografisk mobilitet.

Uddannelse er et centralt tema i dansk og europæisk samfundsdebat. Uddannelse bliver ofte nævnt som Danmarks vigtigste råstof. Befolkningens uddannelsesniveau underbygger og dokumenterer både almindelige antagelser om uddannelsesniveauet i Danmark og påviser sammenhænge, der er ukendte for de fleste.

Befolkningens uddannelsesniveau

Kolofon

Befolkningens uddannelsesniveau
Uddannelse og forskning
ISBN: 87-501-1416-6
Udgivet: 26. oktober 2004 kl. 09:30
Antal sider: 47
Kontaktinfo:
Susanne Mainz Sørensen
Telefon: 39 17 33 94

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig