Gå til sidens indhold

Indikatorer for bæredygtig udvikling

Hvordan har vores samfund og indbyggerne det? Behandler vi vores ressourcer og mennesker, så vi står bedre i næste generation? - Og hvordan måler man det? Indikatorer for bæredygtig udvikling er et bud på et statistisk måleredskab for den bæredygtige udvikling.
Siden 1980 er den økonomiske vækst blevet mindre energikrævende, og produktionen af vedvarende energi er stigende. Antallet af økologiske brug er steget kraftigt. Der er et stigende pres på særligt bevaringsværdige naturområder, fordi infrastrukturen i Danmark konstant udvides og trafikvolumenet stiger.

Alt dette og mere fremgår af temapublikationen Indikatorer for bæredygtig udvikling, der netop er udkommet. Bogen samler en række indikatorer, der tilsammen skal gøre det muligt at måle og sammenligne bæredygtighedens udvikling i Danmark. Tallene stammer fra eksisterende dansk statistik, men for første gang samler Danmarks Statistik disse statistikker, der tilsammen viser, hvordan det går med bæredygtigheden.

Indikatorer for bæredygtig udvikling beskriver udviklingen inden for otte hovedområder, hvor der både indgår økonomiske, sociale og miljømæssige data:
  • Økonomisk udvikling og beskæftigelse
  • Fattigdom og social udstødelse
  • Det aldrende samfund
  • Sundhed
  • Klimaforandringer og energi
  • Bæredygtig produktion og forbrugsmønster
  • Beskyttelse af naturressourcer
  • Miljø og transport

Indikatorer for bæredygtig udvikling

Kolofon

Indikatorer for bæredygtig udvikling
Miljø og energi
ISBN: 87-501-1362-3
Udgivet: 18. december 2003 kl. 09:30
Antal sider: 57
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig