Gå til sidens indhold

Årsrapport 2023

Årsrapporten redegør i kort form for årets mål, resultater og regnskab.

Rapporten består af påtegning, beretning, regnskab samt bilag.

 

I beretningen vurderes den samlede målopfyldelse af Danmarks Statistiks Resultatplan 2023. Der foretages uddybende analyser af centrale mål.

Regnskabet består bl.a. af resultatopgørelse, balance, opfølgning på likviditetsordning og lønsumsloft samt bevillingsregnskab.

Årsrapport

Hent som pdf

Årsrapport 2023

Kolofon

Årsrapport
Tværgående
ISBN pdf: 978-87-501-2446-7
Udgivet: 9. april 2024 kl. 08:00
Antal sider: 24
Kontaktinfo:
Katrine Houbak Hertel
Telefon: 39 17 37 08

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig