Gå til sidens indhold

Regnskabsstatistik for jordbrug 2022

Regnskabsstatistik for jordbrug

Publikationen beskriver økonomien i konventionelt og økologisk landbrug samt gartneri.

Statistikken dækker både heltids- og deltidsbedrifter. Publikationen gennemgår jordbrugserhvervet fordelt efter produktionsområde, bl.a. kvæg, svin, fjerkræ, planteavl og gartneri.

2022-udgaven viser blandt andet, at:

  • Driftsresultatet for alle heltidslandbrug steg til 3,1 mio. kr. i gennemsnit, hvilket var 1,8 mio. kr. mere end 2021. Driftsresultatet efter beregnet ejeraflønning blev 2,6 mio. kr. Resultatet for 2022 svarede til en afkastningsgrad på 5,8 pct., hvor gennemsnittet af de foregående 10 år var 2,8 pct.
  • For både konventionelle og økologiske malkekvægbedrifter steg driftsresultatet markant ift. 2021. For konventionelle mælkeproducenter steg driftsresultatet med 3,1 mio. kr. til 4,8 mio. kr., og for økologiske mælkeproducenter steg resultatet med 1,7 mio. kr. til 3,5 mio. kr. Ændringerne skyldes især en stigning i mælkeprisen på 37 pct. fra 2021 til 2022. Målt som afkastningsgrad svarede driftsresultaterne til 10,6 pct. for de konventionelle og 6,5 pct. for de økologiske bedrifter.
  • Det gennemsnitlige driftsresultat for heltidsbedrifter med konventionel svineproduktion steg 1,6 mio. kr. til 2,6 mio. kr. Det skyldes priserne på svin og svinekød, der steg 10 pct. fra 2021 til 2022. Derudover steg besætningsværdien med 1,1 mio. kr. hen over året, hvilket også påvirkede bruttoudbytte og driftsresultat positivt. Resultatet svarede til en afkastningsgrad på 4,1 pct., hvilket er en stigning på 1,8 procentpoint fra 2021 til 2022.
  • For økologiske svinebedrifter, der udgør omkring 1 pct. af den samlede svineproduktion, faldt det gennemsnitlige driftsresultat for heltidsbedrifter 1,6 mio. kr. til 335.000 kr. i 2022. Det hænger sammen med faldende priser på økologiske slagtesvin. Afkastningsgraden var 1,9 pct., hvilket er 4,6 procentpoint mindre end året før.
  • For konventionelle fjerkræbedrifter steg driftsresultatet med 1,5 mio. kr. til 2,2 mio. kr., mens resultatet for de økologiske fjerkræbedrifter faldt med 0,6 mio. kr. til 1,2 mio. kr. Udviklingen afspejles i afkastningsgraden, der i 2022 var hhv. 7,0 pct. og 2,2 pct. for henholdsvis konventionelle og økologiske bedrifter, mod 3,0 pct. og 5,1 pct. i 2021.
  • Konventionelle heltidsbedrifter med planteavl fik i 2022 et driftsresultat på 2,6 mio. kr., hvilket var 1,3 mio. kr. højere end året før. For de økologiske planteavlsbedrifter steg driftsresultatet med 0,8 mio. kr. til 1,3 mio. kr. Det afspejles i afkastningsgraden der var hhv. 4,7 pct. for konventionelle bedrifter og 4,3 pct. for de økologiske bedrifter mod 3,2 pct. og 2,7 pct. i 2021. Udviklingen skyldes til dels de stigende priser på markprodukter, ligesom kornudbytterne for både konventionelle og økologiske bedrifter steg i 2022.
  • For heltidsgartnerier faldt driftsresultatet med 0,1 mio. kr. til 1,0 mio. kr. i 2022. Det dækker over, at der var et fald i driftsresultatet for gartnerier med prydplanter og planteskole, mens resultatet for gartnerier med væksthusgrøntsager, frilandsgrøntsager samt frugt og bær steg. Driftsresultatet var med 1,8 mio. kr. højest for gartnerier med frilandsgrøntsager (afkastningsgrad 4,9 pct.), mens det var 1,2 mio. kr. for planteskoler (afkastningsgrad 7,6 pct.), 1,0 mio. kr. for væksthusgrøntsager (afkastningsgrad 10,5 pct.) og hhv. 714.000 kr. og 308.000 kr. for frugt og bær samt prydplanter (afkastningsgrad hhv. 3,3 pct. og 4,2 pct.).
  • Familieindkomsten på et gennemsnitligt konventionelt heltidslandbrug var 3,7 mio. kr. i 2022, hvilket var 2,0 mio. kr. mere end i 2021. Efter privatforbrug og skat var der en opsparing på 2,6 mio. kr. mod 841.000 kr. året før. For økologiske heltidslandbrug var indkomsten 2,8 mio. kr., hvilket var 1,4 mio. kr. mere end i 2021.

Kolofon

Regnskabsstatistik for jordbrug
Erhvervsliv
ISBN pdf: 978-87-501-2437-5
Udgivet: 1. december 2023 kl. 08:00
Antal sider: 105
Kontaktinfo:
Henrik Bolding Pedersen
Telefon: 39 17 33 15

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig