Gå til sidens indhold

Industriens omkostninger til miljøbeskyttelse 1994

Industriens omkostninger til miljøbeskyttelse er en pilotundersøgelse, som skulle afprøve om virksomhederne vil indberette oplysninger om deres miljøinvesteringer. Hensigten med denne rapport er i forlængelse af pilotundersøgelsen at vurdere, om man kan få pålidelige resultater om omkostningerne til miljøbeskyttelse i industrien.

I forbindelse med undersøgelsen blev der indsamlet informationer om miljøinvesteringer, driftsudgifter og indtægter i forbindelse medmiljøforbedringer samt visse informationer om de fysiske udslipsmængder, som et udtryk for miljøinvesteringernes effekt på det ydre miljø. Rapporten foretager enkelte skøn over de samlede investeringer i erhvervsgruppen fremstillingsvirksomhed, beregnet ud fra pilotundersøgelsen. Disse skøn er behæftet med meget stor usikkerhed.

Projektet er gennemført i et styregruppesamarbejde mellem Dansk Industri, Håndværksrådet, Miljøstyrelsen, Danmarks Miljøundersøgelser, Erhvervsministeriet og Landbrugsrådet.

Arbejdsnotat / Danmarks Statistik, 38

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Industriens omkostninger til miljøbeskyttelse

Kolofon

Industriens omkostninger til miljøbeskyttelse
Erhvervsliv
ISBN: 87-501-0946-4
Udgivet: 31. december 1995 kl. 09:30
Antal sider: 40
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig