Gå til sidens indhold

Dansk Branchekode 1993 (2.udgave 1996)

Dansk Branchekode 1993 (DB93) er en 6-cifret branchenomenklatur, der først og fremmest er udarbejdet med henblik på statistisk brug. DB93 giver regler og retningslinier for hvordan enheder kategoriseres i en branche, så det sikres at placeringen i erhvervsgrupper foretages på en ensartet måde.

Ved EU-rådsforordning af 9. oktober 1990 blev det besluttet, at EU-medlemslande skulle benytte en fælles branchenomenklatur NACE Rev. 1 fra 1993.

Den tidligere danske branchegruppering - Danmarks Statistiks Erhvervsgrupperingskode 1977 (DSE77) - var en underopdeling af FN's branchenomenklatur ISIC Rev. 2. Den nye ISIC Rev. 3 er ikke helt sammenfaldende med NACE Rev. 1, men kan dog dannes herudfra. DB93 er fremkommet ved en underopdeling af NACE Rev. 1 og DB93 2. udgave er mere detaljeret end DSE77, idet den indeholder 810 brancher mod 579 i DSE77.

Efter udgivelsen af første udgave af DB93 er der foretaget justeringer af NACE Rev. 1, der er grundlaget for DB93. Bl.a. derfor udgives denne 2. udgave af DB93. Ændringerne i NACE Rev. 1 har betydet nedlæggelse af 10 NACE-grupper, og ændringerne er indarbejdet i 2. udgave. På grundlag af erfaringer fra brugen af DB93 er et mindre antal 6-cifrede danske underopdelinger nedlagt eller slået sammen i den nye udgave. endvidere er der oprettet en række nye underopdelinger i hovedgruppe 65 (pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed).

I denne 2. udgave er der tilføjet et nyt afsnit med Danmarks Statistiks forskellige standardaggregeringsniveauer, der har anvendelse ved publicering af officiel statistik fra Danmarks Statistik. Den nye udgave indeholder desuden en oversigt over brancheteksterne på engelsk. Endvidere er beskrivelserne af de enkelte brancher ajourført på grundlag af den endelige udgave af EU's produktnomenklatur, CPA, og på grundlag af konkrete beslutninger om brancheplaceringer fra EU's forvaltningskomite på området.

DB93 2. udgave er gældende dansk branchenomenklatur fra 1. januar 1996.


Dansk Branchekode

Kolofon

Dansk Branchekode
Erhvervsliv
ISBN: 87-501-0940-5
Udgivet: 31. december 1995 kl. 09:00
Antal sider: 336
Kontaktinfo:
Birgit Nielsen
Telefon: 39 17 38 69

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig