Gå til sidens indhold

SOCIO - Danmarks Statistiks Socioøkonomiske Klassifikation 1997

Den nye socioøkonomiske klassifikation SOCIO vil fremover blive anvendt i alle personstatistiske opgørelser, hvor gruppering af denne slags er nødvendig. I denne udgivelse beskrives de anvendte koder for alle, som ønsker at gennemføre socioøkonomisk klassificering af eget materiale på en sådan måde, at det er sammenligneligt med opgørelser fra Danmarks Statistik.

Ved udformningen af den nye klassifikation er personers tilknytning til arbejdsmarkedet stadig væsentlig for afgrænsningen af de enkelte grupper. For lønmodtagere følges hovedopdelingen i den internationale fagklassifikation ISCO-88, hvor der lægges vægt på jobrelevante færdigheder.

SOCIO - Danmarks Statistiks Socioøkonomiske Klassifikation

Kolofon

SOCIO - Danmarks Statistiks Socioøkonomiske Klassifikation
Arbejde og indkomst
ISBN: 87-501-0978-2
Udgivet: 28. februar 1997 kl. 09:30
Antal sider: 16
Kontaktinfo:
Pernille Stender
Telefon: 39 17 34 04

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig