Gå til sidens indhold
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds

International benchmarking af økonomiske statistikker

Rapporten International Benchmarking af økonomiske korttidsstatistikker skal give læseren et indblik i, hvordan danske statistikker klarer sig i sammenligning med andre europæiske og amerikanske statistikker. I de senere år har der været stor international interesse for at få hurtigere konjunkturtal. Derfor er de økonomiske konjunkturstatistikker i fokus både i europæisk sammenhæng og mere nationalt i Danmark.
Presset er stigende, fordi statistikkerne stadig ikke er hurtige og omfattende nok, navnlig når man sammenligner de europæiske statistikker med de amerikanske. Rapporten tegner et billede, som blev givet i foråret 2001 i forbindelse med nedsættelser af en Task Force om Benchmarking on Infra-Annual Economics Statistics i EU-regi.

Udviklingen går hurtigt og data vil derfor blive hurtigt forældet. Men dette arbejdsdokument kan bidrage til den igangværende diskussion af, hvordan og i hvilket omfang vi kan leve op til nye krav om hurtigere og bedre statistikker. Også set i forhold til de økonomiske omkostninger og indberetningsbyrden for virksomhederne.


International benchmarking af økonomiske statistikker

Kolofon

International benchmarking af økonomiske statistikker
Tværgående
ISBN: 87-501-1303-8
Udgivet: 11. april 2002 kl. 09:30
Antal sider: 92
Kontaktinfo:
Thomas Bie
Telefon: 39 17 30 51

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig