Gå til sidens indhold

International benchmarking af økonomiske statistikker

Rapporten International Benchmarking af økonomiske korttidsstatistikker skal give læseren et indblik i, hvordan danske statistikker klarer sig i sammenligning med andre europæiske og amerikanske statistikker. I de senere år har der været stor international interesse for at få hurtigere konjunkturtal. Derfor er de økonomiske konjunkturstatistikker i fokus både i europæisk sammenhæng og mere nationalt i Danmark.
Presset er stigende, fordi statistikkerne stadig ikke er hurtige og omfattende nok, navnlig når man sammenligner de europæiske statistikker med de amerikanske. Rapporten tegner et billede, som blev givet i foråret 2001 i forbindelse med nedsættelser af en Task Force om Benchmarking on Infra-Annual Economics Statistics i EU-regi.

Udviklingen går hurtigt og data vil derfor blive hurtigt forældet. Men dette arbejdsdokument kan bidrage til den igangværende diskussion af, hvordan og i hvilket omfang vi kan leve op til nye krav om hurtigere og bedre statistikker. Også set i forhold til de økonomiske omkostninger og indberetningsbyrden for virksomhederne.

International benchmarking af økonomiske statistikker

Kolofon

International benchmarking af økonomiske statistikker
Tværgående
ISBN: 87-501-1303-8
Udgivet: 11. april 2002 kl. 09:30
Antal sider: 92
Kontaktinfo:
Thomas Bie
Telefon: 39 17 30 51

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig