Gå til sidens indhold

Regnskabsstatistik for jordbrug 2021

Publikationen beskriver økonomien i konventionelt og økologisk landbrug samt gartneri.

Statistikken dækker både heltids- og deltidsbedrifter. Publikationen gennemgår jordbrugserhvervet fordelt efter produktionsområde, bl.a. kvæg, svin, fjerkræ, planteavl og gartneri.

2021-udgaven viser blandt andet, at:

  • Driftsresultatet for alle heltidslandbrug faldt til knap 1,3 mio. kr., hvilket var 93.000 kr. mindre end 2020. Driftsresultatet efter beregnet ejeraflønning blev 0,8 mio. kr.
  • For mælkeproducenter var 2021 et godt år, hvor driftsresultatet for både konventionelle og økologiske bedrifter steg med 0,6 mio. kr. til hhv. 1,7 mio. kr. og 1,8 mio.kr., hvilket er det højeste, der er målt i seriens løbetid (siden 2008). Ændringerne skyldes primært en stigning i mælkeprisen på 6 pct., hvilket har medført rekordhøje mælkepriser i 2021. Målt som afkastningsgrad svarede driftsresultaterne til 4,6 pct. for både de konventionelle og økologiske bedrifter.
  • For heltidsbedrifter med konventionel svineproduktion fortsatte faldet i driftsresultatet siden 2019, idet det gennemsnitlige driftsresultat faldt med knap 1,7 mio. kr. til 911.000 kr. i 2021. Det skyldes til dels priserne på svin og svinekød, der faldt 16 pct. fra 2020 til 2021. Derudover faldt besætningsværdien med 350.000 kr. på en gennemsnitlig bedrift. Resultatet svarede til en afkastningsgrad på 2,3 pct., hvilket er et fald på 3,5 procentpoint fra 2020 til 2021.
  • For økologiske svinebedrifter, der udgør omkring 1 pct. af den samlede svineproduktion, steg det gennemsnitlige driftsresultat for heltidsbedrifter til 2,0 mio. kr. fra 1,4 mio. kr. i 2020. Det hænger sammen med stigende priser på økologiske slagtesvin. Afkastningsgraden var 6,5 pct., hvilket er 0,8 procentpoint mere end året før.
  • For driftsformen fjerkræ blev det gennemsnitlige driftsresultat 1,0 mio. kr. varierende fra 0,8 mio. kr. for konventionelle heltidsbedrifter (afkastningsgrad 3,0 pct.) til 1,8 mio. for økologiske heltidsbedrifter (afkastningsgrad 5,1 pct.).
  • Konventionelle heltidsbedrifter med planteavl fik et driftsresultat på 1,4 mio. kr. i 2021, hvilket var 0,5 mio. kr. højere end året før. Det svarede til en afkastningsgrad på 3,2 pct. For økologiske heltidsbedrifter med planteavl steg driftsresultatet til 0,5 mio. kr., hvilket svarede til en afkastningsgrad på 2,7 pct.
  • For heltidsgartnerier var driftsresultatet for 2021 på 1,1 mio. kr., hvilket var 0,2 mio. kr. mere end året før. Der var en stigning i driftsresultatet for fire af de fem driftsformer – kun for væksthusgrøntsager var der tilbagegang. Driftsresultatet var med 1,7 mio. kr. højest for frilandsgrøntsager (afkastningsgrad 5,2 pct.), mens det var 1,6 mio. kr. for planteskoler (afkastningsgrad 11,3 pct.), 1,1 mio. kr. for potteplanter (afkastningsgrad 8,0 pct.) og hhv. 650.000 kr. og 648.000 kr. for frugt og bær samt væksthusgrøntsager (afkastningsgrad hhv. 2,4 pct. og 6,7 pct.).
  • Familieindkomsten på et gennemsnitligt konventionelt heltidslandbrug var 1,7 mio. kr. i 2021. Efter privatforbrug og skat var der en opsparing på 0,8 mio. kr. For økologiske heltidslandbrug var indkomsten 1,6 mio. kr., hvilket var 437.000 kr. mere end i 2020.

Regnskabsstatistik for jordbrug

Kolofon

Regnskabsstatistik for jordbrug
Erhvervsliv
ISBN pdf: 978-87-501-2418-4
Udgivet: 7. december 2022 kl. 08:00
Antal sider: 108
Kontaktinfo:
Henrik Bolding Pedersen
Telefon: 39 17 33 15

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig