Gå til sidens indhold

Forskning, udvikling og innovation 2022

Publikation
Forskning, udvikling og innovation
26. oktober 2022

Forskning, udvikling og innovation er væsentlige faktorer for den generelle samfundsmæssige udvikling samt for virksomhedernes vækstmuligheder og konkurrencedygtighed på de globale markeder.

Publikationen belyser udviklingen inden for forskning, udvikling og innovation i Danmark.

Publikationens temakapitel handler om virksomhedernes innovation og grønne omstilling. Erhvervslivet spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling af samfundet.  Den miljømæssige gevinst fra en innovation kan opstå i forbindelse med virksomhedens produktion eller i forbindelse med brugen af produktet hos slutbrugeren. Danmarks Statistiks undersøgelse for 2020 viser bl.a. at 20 pct. af de innovative virksomheder har haft fokus på genbrug af materialer i produktionen, og 20 pct. havde introduceret produkter, som medførte mindsket energiforbrug hos slutbrugeren.

Forskning, udvikling og innovation 2022 viser også, at de samlede udgifter til forskning og udvikling (FoU) i 2020 var 69,0 mia. kr., hvilket svarer til 3,0 pct. af BNP. Erhvervslivet og den offentlige sektor bidrog med henholdsvis 42,5 mia. kr. og 26,5 mia. kr. De samlede FoU-udgifter i 2020 steg med 3 pct. i forhold til 2019. Der blev anvendt 60.100 årsværk (fuldtidsbeskæftigede) til FoU, hvor erhvervslivet beskæftigede 35.500 årsværk og den offentlige sektor beskæftigede 24.600 årsværk.

Forskning, udvikling og innovation 2022 er en fortsættelse af de årlige publikationer om Forskning, udvikling og innovation , som er udkommet i årene 2012-2014 og 2016-2019 og 2021. Dette års publikation giver indblik i følgende:

  • FoU-aktivitet i erhvervslivet og den offentlige sektor
  • Virksomhedernes grønne omstilling
  • Internationale sammenligninger
  • Offentligt forskningsbudget
  • Patenter og andre IP-rettigheder

Om publikationen

Title: Forskning, udvikling og innovation
Emne: Uddannelse og forskning
ISBN pdf: 978-87-501-2414-6
Udgivet: 26. oktober 2022 kl. 08:00
Antal sider: 50

Kontakt

Anne-Sofie Dam Bjørkman
Telefon39 17 33 96

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig