Gå til sidens indhold

Erhvervslivet og verdensmålene 2020

Med publikationen belyser Danmarks Statistik udviklingen siden 2010 i de danske virksomheders bidrag til verdensmålene med afsæt i eksisterende statistik. Belysningen følger 14 branchegrupper og ser på økonomiske, miljømæssige og sociale forhold.

Danske virksomheder er især optagede af de grønne verdensmål

Tallene viser, at erhvervslivet især er optaget af den grønne del af den brede dagsorden for bæredygtighed, som verdensmålene har sat. Der er sket fremskridt i at begrænse udledning af drivhusgasser og på at spare på energi og vand, især når der sammenholdes med den stigende værditilvækst i erhvervslivet i perioden.

På de sociale områder er billedet lidt mere blandet. Der er øjensynligt sket fremskridt med at begrænse antal arbejdsulykker, mens der omvendt kan konstateres et højere sygefravær. På ligestillingsområdet viser tallene en højere grad af lige aflønning uanset køn, mens andelen af kvinder i direktioner og bestyrelser ligger uændret lavt.

I publikationen er det, ud over at belyse, om det går i den retning verdensmålene peger, lagt vægt på at beskrive branchernes betydning i forhold til de enkelte mål. Eksempelvis hvad angår drivhusgasser er det helt afgørende for den samlede udvikling hvad der sker inden for fx transport og landbrug, mens andre erhverv har mindre indflydelse.

Det er også søgt forklaret, hvor udviklingen kan tilskrives virksomhedernes egne beslutninger, eller hvor de snarere er et resultat af en udvikling hos andre aktører. Ligeledes peges der med eksempler på, hvor tallene på grund af særlige forhold kan give anledning til fejlfortolkning.

Indholdet i publikationen er især inspireret af et arbejde i FN-organisationen UNCTAD som bl.a. beskæftiger sig med virksomheders rapportering, også om ikke-finansielle forhold.

På verdensmålsplatformen www.dst.dk/sdg vil indikatorerne blive opdateret i takt med at der foreligger nye tal så udviklingen kan følges.

Erhvervslivet og verdensmålene

Kolofon

Erhvervslivet og verdensmålene
Erhvervsliv
ISBN pdf: 978-87-501-2362-0
Udgivet: 8. oktober 2020 kl. 08:00
Antal sider: 52
Kontaktinfo:
Ole Olsen
Telefon: 39 17 38 63

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig