Gå til sidens indhold

Regnskabsstatistik for jordbrug 2020

Publikationen beskriver økonomien i konventionelt og økologisk landbrug samt gartneri.

Statistikken dækker både heltids- og deltidsbedrifter. Publikationen gennemgår jordbrugserhvervet fordelt efter produktionsområde, bl.a. kvæg, svin, fjerkræ, pelsdyr, planteavl og gartneri.

2020-udgaven viser blandt andet, at:

  • Driftsresultatet for alle heltidslandbrug under et steg til knap 1,4 mio. kr., hvilket var lidt bedre end 2019 og dermed det højeste i denne statistikserie (tilbage til og med 2008). Driftsresultatet efter beregnet ejeraflønning blev 0,9 mio. kr.
  • For heltidsbedrifter med konventionel svineproduktion faldt det gennemsnitlige driftsresultat med godt 1 mio. kr. til 2,6 mio. kr. Priserne på smågrise og slagtesvin toppede i foråret, hvorefter resten af 2020 bød på faldende priser. Det betød, at værdisætningen af besætningen ved udgangen af 2020 var væsentlig, hvilket påvirkede bruttoudbytte og driftsresultat. Resultatet svarede til en afkastningsgrad på 5,8 pct., hvilket var det næsthøjeste efter 2019 i denne statistikserie.
  • For mælkeproducenter var ændringerne i resultat mindre, idet driftsresultatet for konventionelle heltidsbedrifter steg med 0,2 mio. kr. til 1,1 mio. kr., mens det faldt med 0,1 mio. kr. til 1,2 mio. kr. for økologiske heltidsbedrifter. Ændringerne skyldes primært mælkeprisens udvikling. Målt som afkastningsgrad svarede driftsresultaterne til hhv. 3,5 og 3,4 pct.
  • For driftsform fjerkræ blev det gennemsnitlige driftsresultat 1,3 mio. kr. varierende fra 1,2 mio. kr. for konventionelle heltidsbedrifter (afkastningsgrad 4,3 pct.) til 1,6 mio. for økologiske heltidsbedrifter (afkastningsgrad 4,8 pct.).
  • Konventionelle heltidsbedrifter med planteavl havde med 0,9 mio. kr. næsten uændret driftsresultat i forhold til året før (afkastningsgrad 2,5 pct.), mens det for økologiske bedrifter blev halveret fra 0,8 mio. kr. til 0,4 mio. kr. (afkastningsgrad 2,1 pct.).
  • For heltidsgartnerier var driftsresultatet for 2020 på 0,9 mio. kr., hvilket som for landbruget var det bedste resultat i statistikserien med start i 2008. Der var stigning i driftsresultatet for fire driftsformer – kun for frilandsgrøntsager var der tilbagegang
  • Familieindkomsten på et gennemsnitligt konventionelt heltidslandbrug var 1,7 mio. kr. i 2020. Efter privatforbrug og skat var der en opsparing på 0,9 mio. kr. For økologiske heltidslandbrug var indkomsten 1,2 mio. kr.
  • I 2020 er bundgrænsen for deltagende jordbrug hævet fra et Standard Output på 15.000 Euro til 25.000 Euro, hvilket ca. svarer til en omsætning på 187.500 kr. fra landbrugsaktiviteter. Databruddet påvirker gennemsnit for deltidsbedrifter og gennemsnit for alle jordbrug, mens heltidsbedrifter ikke er berørt.
Regnskabsstatistik for jordbrug

Kolofon

Regnskabsstatistik for jordbrug
Erhvervsliv
ISBN pdf: 978-87-501-2389-7
Udgivet: 1. december 2021 kl. 08:00
Antal sider: 108
Kontaktinfo:
Henrik Bolding Pedersen
Telefon: 39 17 33 15

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig