Gå til sidens indhold

Kriminalitet 2020

Publikationen rummer detaljerede oplysninger om alle dele af kriminalstatistikken for 2020 - fra anmeldelser til strafferetlige afgørelser.

Kriminalitet er en årlig udgivelse med kriminalstatistik, der i skiftende udformninger er udkommet siden 1832.

Kriminalstatistikken omfatter overtrædelser af straffelov, færdselslov og andre særlove.

I forbindelse med omlægningen af Kriminalitet 2018 er en del af tabellerne i de forrige publikationer enten udgået eller fået nyt tabelnummer. I nedenstående link kan der findes en oversættelse mellem de tidligere tabeller og de nye. Herunder også hvor tallene kan genfindes på www.statistikbanken.dk. Se link: Nye tabeller vs. gamle tabeller

Færre indbrud og tyverier i 2020

Antallet af anmeldte straffelovsforbrydelser er generelt faldende, men for nogle kriminalitetstyper skal faldet i 2020 ses i sammenhæng med restriktioner og forholdsregler i forhold til COVID-19. Dette gælder særligt for indbrud og tyverier.

Antallet af anmeldte indbrud i private hjem og tyverier har været faldende over en længere årrække, men faldt betragteligt fra 2019 til 2020. Fra 2019 til 2020 faldt antallet af indbrud i villaer, lejligheder mv. med 29 pct. og tyveri med 21 pct. Det viser Danmarks Statistiks ’Kriminalitet 2020’ (www.dst.dk/pubomtale/36058), som udkommer i dag.

”Antallet af anmeldte indbrud og tyverier har været meget lavt i 2020 i forhold til tidligere år. Det hænger højst sandsynligt sammen med restriktionerne som følge af COVID-19. I løbet af 2020 var der fx mange, der arbejdede hjemme, og det har gjort det sværere for indbrudstyvene at begå indbrud,” siger fuldmægtig Isabell Bang Christensen, der er medforfatter på udgivelsen.

”De generelle retningslinjer om at holde afstand, aflysning af store arrangementer og nedlukning af butikker mv. betød også, at der var færre anmeldelser af tyverier og herunder særligt lomme- og tasketyverier,” tilføjer hun.

Færre anmeldelser for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen

Fra 2019 til 2020 faldt antallet af anmeldelser for overtrædelse af ordensbekendtsbekendtgørelsen med 31 pct. Bekendtgørelsen vedrører politiets sikring af den offentlige orden, såsom borgernes adfærd på veje eller andre offentlige steder. Faldet skal ligeledes ses i lyset af restriktionerne som følge af COVID-19, hvor mange har tilbragt tiden derhjemme. Antallet af anmeldelser for overtrædelse af udlændingeloven faldt med 49 pct., hvilket skal ses i sammenhæng med, at landegrænsen over en længere periode var lukket for at mindske smitten af COVID-19. Udlændingeloven omhandler udlændinges indrejse og ophold i Danmark, herunder arbejds- og opholdstilladelse samt udvisning.

Blandt de øvrige resultater i Kriminalitet 2020 er følgende:

  • Der blev anmeldt 8 pct. færre straffelovsovertrædelser i 2020 end i 2019.
  • Antallet af fældende afgørelser for overtrædelse af straffeloven steg 5 pct. fra 2019 til 2020.
  • De yngre aldersklasser dømmes oftest for overtrædelse af straffeloven. Mere specifikt er det 15-24-årige, der dømmes mest, og personer over 50 år, der dømmes mindst. Dog er antallet af domme blandt 15-19-årige faldet med 43 pct. siden 2010 og med 45 pct. for 20-24 årige.
  • Antallet af fældende afgørelser for overtrædelser af færdselsloven steg med 29 pct. fra 2019 til 2020, hvilket særligt skyldes brug af håndholdt teleudstyr samt flere hastighedsovertrædelser.
Kriminalitet

Hent som pdf

Kriminalitet 2020

Kolofon

Kriminalitet
Sociale forhold
ISBN pdf: 978-87-501-2391-0
Udgivet: 14. december 2021 kl. 08:00
Antal sider: 130
Kontaktinfo:
Iben Pedersen
Telefon: 39 17 36 03

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig