Gå til sidens indhold

Virksomhedsregnskab 2001

Danmarks Statistik vil med Virksomhedsregnskab 2001 søge at give et dækkende billede af institutionens resultater, aktiviteter og økonomiske situation - ud over den egentlige bevillingsafregning. I Danmarks Statistiks virksomhedsregnskab redegøres der for institutionens mål og resultater inden for tre områder: Ydelser og deres effekter, intern udvikling og ressourceanvendelse.

Ydelser og deres effekter
Året 2001 har været præget af, at en række af Danmarks Statistiks nye produkter og serviceydelser skulle gøre elektronisk tilgængelige for borgerne. Blandt andet blev Statistikbanken udbygget og forbedret i forhold til brugervenlighed, og lanceret som en gratis borgerservice.. Desuden har Danmarks Statistik i det forgangne år givet alle forskere elektronisk adgang til institutionens mange data og registre.

Intern udvikling
Den interne udvikling har været præget af en række udviklingsprojekter rettet mod sikring af en høj international kvalitet i statistikproduktionen, og der har desuden været lagt stor vægt på at videreudvikle mulighederne for at virksomhederne kan indberette deres oplysninger til Danmarks Statistik elektronisk.

Ressourceanvendelse
Institutionen har set en fortsat tilfredsstillende udvikling i produktivitet og effektivitet. Blandt andet er der sket besparelser Danmarks Statistiks udgifter til hovedanlæg efter en større udbudsforretning, hvor driften af hovedanlægget blev overdraget til en ekstern IT-leverandør.


Fra og med 2002 er Virksomhedregnskab afløst af Årsrapport

Virksomhedsregnskab

Kolofon

Virksomhedsregnskab
Tværgående
ISBN: 87-501-1244-9
Udgivet: 16. april 2002 kl. 09:30
Antal sider: 64
Kontaktinfo:
Bo Johansen
Telefon: 39 17 37 03

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig