Gå til sidens indhold

Statistisk Tiårsoversigt 2020

Statistisk Tiårsoversigt giver et årligt overblik over de seneste ti års samfundsudvikling i tabeller, grafik og tekster. Temaartiklen sætter hvert år fokus på et nyt aktuelt emne, i år FN's verdensmål og den danske udvikling på udvalgte områder. Bogen belyser samfundet på tværs af områder som arbejdsmarkedet, befolkningen og økonomien, og den er derfor meget velegnet til undervisning.

På rette vej mod FN’s verdensmål?

Selv om Danmark er et velstående land, som for længst har opfyldt mål om fx rent drikkevand og sundhedstilbud til alle, kan vi ikke automatisk sætte flueben ved alle bæredygtighedsmålene. Årets temaartikel laver nedslag i målene og gør status på udviklingen siden 2015. Artiklen giver eksempler på områder, hvor Danmark er på rette vej såvel som områder, der enten har bevæget sig den gale vej eller forbedret sig meget langsomt ift. at nå i mål i 2030.

Et af FN’s mange bæredygtighedsmål handler om at sikre, at alle får en chance på arbejdsmarkedet – et af de områder, der er båret af princippet om at få de svageste med, leave no one behind. Trods et udbygget uddannelsessystem med gratis skolegang er mere end hver tiende unge mellem 15 og 24 år (10,4 pct.) hverken i uddannelse, beskæftigelse eller under oplæring. Andelen er faldet fra 11,3 pct. i 2015, hvor målene trådte i kraft, men den har ligget på omkring 10 pct. siden 2008.

Et andet mål handler om at nedbringe vores CO2-udledning. Målt ift. værditilvæksten er CO2-udledningen siden 2015 faldet med 8 pct. i industrien og 2 pct. på tværs af brancher. I et tiårigt perspektiv har der været et fald på 27 pct. i industrien og 30 pct. på tværs af brancher fra 2008-2018. På dette område bevæger vi os altså i retning af verdensmålene, om end en del af faldet kan skyldes, at mindre bæredygtige produktioner er nedskaleret og i stedet foregår i udlandet.

Temaartikel om verdensmålene (pdf)

Færre færinger flytter til Danmark, og færre flytter rundt i Ørestadsregionen

Bogen giver et bredt billede af ti års samfundsudvikling i tal og viser bl.a., at:

  • Færre færinger vælger Danmark. I 2019 indvandrede 858 personer fra Færøerne, hvilket er 36 pct. færre end i 2009.
  • Der blev givet mindre end halvt så mange opholdstilladelser til au pairs i 2019 som ti år før. I 2019 fik 1.016 en au pair-opholdstilladelse.
  • Flytninger på tværs af Ørestadsregionen er dalet voldsomt på ti år. Særligt fra Østdanmark til Skåne, hvor 1.407 flyttede i 2019, hvilket er 56 pct. færre end i 2009.
  • I 2019 var spiritus involveret i mindre end halvt så mange trafikulykker og trafikdræbte som for ti år siden. Der var 278 ulykker med spiritus og 37 dræbte i 2019.

Statistisk Tiårsoversigt

Kolofon

Statistisk Tiårsoversigt
Tværgående
ISBN: 978-87-501-2355-2
Udgivet: 19. august 2020 kl. 08:00
Antal sider: 228
Kontaktinfo:
Marianne Kjær Mackie
Telefon: 39 17 31 69

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig