Gå til sidens indhold

Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2019

Publikationen giver et overblik over landbrugets økonomi, fordelt på produktionsgrene som fx hvede, slagtesvin og malkekøer.

Jubelår for de konventionelle danske svineproducenter

2019 var et særdeles godt år for de danske konventionelle svineproducenter. I gennemsnit var der et nettooverskud på 160 kr. pr. slagtesvin og 1.272 kr. pr. årsso. Når resultatet for slagtesvineproducenterne omregnes til en aflønning pr. arbejdstime svarer det til 953 kr. pr. time. Den nicheprægede produktion af økologiske svin fulgte dog ikke den positive udvikling. Der var et underskud på 26 kr. pr. produceret svin.

 

Flere økologiske mælkeproducenter

Flere mælkeproducenter omlægger til økologi, så andelen af økologisk mælk er steget til 12 pct. Prisforskellen mellem konventionel og økologisk mælk øgedes lidt i 2019 til 77 øre pr. kg. Målt på nettooverskud pr. ko inkl. opdræt var det lidt bedre med 1.113 kr. i den konventionelle produktion mod 909 kr. i den økologiske produktion. Når der ses på lønningsevnen pr. arbejdstime er det dog næsten lige med henholdsvis 226 kr. og 224 kr. pr. arbejdstime.

 

Økonomien i pelsdyrproduktionen var fortsat ringe

Økonomien i pelsdyrproduktionen var fortsat ringe i 2019 med en pris på solgte minkskind på 200 kr., der i gennemsnit var 22 kr. lavere end i 2018. Omkostningerne var derfor fortsat højere end produktionsværdien, og det gav et underskud pr. avlstæve på 531 kr.

 

Højere kornpriser kompenserede for lavere udbytter i tørkesommeren 2018

Sommeren 2018 bød på en tørkehøst. Alligevel blev de økonomiske resultater for den konventionelle kornavl målt ved nettooverskud i gennemsnit ikke væsentligt ringere, da højere priser i gennemsnit kompenserede for udbyttenedgangen. Udbyttet faldt mindre i økologisk kornproduktion og denne var fortsat konkurrencedygtig med konventionel produktion, hvilket dog skyldes særlige miljøtilskud.

 

Højværdiafgrøder gav bedst lønningsevne

Højværdiafgrøderne kartofler og grøntsager havde den højeste lønningsevne blandt planteavlens produktionsgrene også i 2019. Det gjaldt både konventionel og økologisk produktion. Samtidig var der et comeback for konventionel raps, hvor nettooverskuddet for 2019 blev 1.515 kr. pr. ha efter en årrække med underskud. For konventionelle græsfrø blev nettooverskuddet 2.592 kr., hvilket var godt 60 pct. bedre end i 2018.

Økonomien i landbrugets produktionsgrene

Kolofon

Økonomien i landbrugets produktionsgrene
Erhvervsliv
ISBN pdf: 978-87-501-2375-0
Udgivet: 15. januar 2021 kl. 08:00
Antal sider: 51
Kontaktinfo:
Henrik Bolding Pedersen
Telefon: 39 17 33 15

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig